Suomalaisten lasten ja nuorten lukutaito on huonontunut radikaalisti viime vuosina, vaikka suomalaisten tulokset maailmanlaajuisesti erilaisissa tutkimuksissa (kuten PISA) ovat edelleen hyvällä tasolla. Lukutaidon heikentyminen vaikuttaa kuitenkin jo monen lapsen ja nuoren peruskoulumenestykseen, ja sitä kautta jatko-opiskelu mahdollisuuksiin. Tyttöjen ja poikien väliset erot kasvavat, kun tyttöjen lukutaito on pysynyt stabiilimpana. Lukutaidon heikentyminen näkyy sekä suomen- että ruotsinkielisissä lapsissa, kuitenkin ruotsinkielisten poikien lukutaito on laskenut suomenkielisiä poikia enemmän. Tilanteen parantamiseksi tulee lukutaitoon kiinnittää enemmän huomiota aiemmassa vaiheessa tavalla, joka saa lapset innostumaan enemmän lukemisesta.

SpelEtt on Niilo Mäki –instituutin kehittämä peli, joka auttaa lapsia oppimaan lukemaan hauskemmalla tavalla. Pelin avulla lukemista voi treenata koulussa tai kotona. Peli on olemassa suomeksi ja ruotsiksi, mutta rahoituksen puutteesta johtuen ruotsinkielinen versio pelistä on auttamattoman vanhentunut. Peli on käyttäjilleen ilmainen, ja sitä käytetään laajasti kouluissa ympäri maata.

Niilo Mäki –instituutti on etsinyt toistaiseksi tuloksetta rahoitusta pelin päivittämiseksi mobiili- ja tablettikelpoiseksi, jonka jälkeen pelin graafista ilmettä voisi alkaa parantaa. Hallituksen kokouksessaan 13.12.2017 August Ludvig Hartwallin säätiö päätti tukea hanketta summalla, joka mahdollistaa ensimmäisen vaiheen päivitys- ja muutostyöt.

Lue lisää pelistä täältä: http://www.lukimat.fi/lukeminen/materiaalit/ekapeli?set_language=fi