LAHJOITUKSET

August Ludvig Hartwallin säätiö tukee vuosittain organisaatioita, jotka toimivat päämääränään tukea perheitä ja henkilöitä, jotka yhteiskunnallisista, lääketieteellisistä tai ikään liittyvistä, tai muista odottamattomista syistä ovat avun tarpeessa sekä organisaatioita, joiden päämääränä on puhtaan luonnon edistäminen. Säätiö harjoittaa tarkoituksenmukaista toimintaansa pääasiassa Suomessa, mutta voi tehdä sitä myös maailmanlaajuisesti.

Säätiö on Hartwallin suvun kanava yhteiskunnan avustamiseen ja tukemiseen. Säätiö pyrkii osallistumaan eri projekteihin pitkäjänteisinä tukijoina tavalla, joka mahdollistavat työn hyvän tuloksen ja hyödyn myös tulevaisuudessa. Tästä syystä säätiöllä ei ole erillistä lahjoitusten hakumenettelyä, eikä lahjoita suoraan yksityishenkilöille.

Olemme kuitenkin aina kiinnostuneita uusista aloitteista, ja meihin saa mielellään ottaa yhteyttä eri projektien tiimoilta, info@alhartwallsstiftels.fi.

Lahjoitukset vuonna 2023

August Ludvig Hartwallin säätiö lahjoitti vuonna 2023 valittuihin toimenpiteisiin ja projekteihin yhteensä 378 008 euroa. Lahjoitukset koostuivat 150 000 euron säätiön osuudesta sekä säätiölle vuonna 2023 lahjoitetusta 228 000 eurosta. 

Tuki perheille ja apua tarvitseville kasvoi vuonna 2023. Lahjoitukset on suunnattu ensisijaisesti toimintaan, jotka tukevat lapsia ja nuoria heidän jokapäiväisessä elämässään. Tukea ovat saaneet muun muassa Aseman Lapset, HelsinkiMission, Luckan ja Psykosociala förbundet. Helsinki Mission  ”School to belong” -projektia rahoitetaan yhdessä Eva Ahlströmin säätiön, perheyritys Berner Oy:n ja perheyritys Veikko Laine Oy:n kanssa.

Säätiö aloitti vuonna 2023 kolmivuotisen yhteistyön Suomen luonnonsuojeluliiton kanssa  Puolangan Myllypyron ennallistamiseksi sekä projektilla, jonka tavoitteena on lisätä kiinnostusta lähiluontoa kohtaan. Yhteistyö John Nurmisen säätiön kanssa jatkui uudella hankkeella, jonka tavoitteena on ennallistaa meriniityt Suomenlahdella.

August Ludvig Hartwallin säätiö on tukenut Ukrainan lasten arkea Lekglädje-projektin kautta. Projektin tavoitteena oli rakentaa kaksi leikkikenttää, yksi Lviviin ja toinen Kiovaan. Lvivin leikkipaikka on jo otettu käyttöön ja Kiovan leikkikenttä valmistuu vuonna 2024. Säätiö on myös osallistunut Unicefin koordinoimaan keräykseen Ukrainan ja sen naapurimaiden hyväksi.

Vuoden 2023 lahjoituksista ohjattiin 39 % kategoriaan ”avun tarpeessa olevat perheet ja henkilöt”, 37 % ”puhtaan ympäristön edistäminen” ja 24 % ”kriisit”. Lahjoituksista jaettiin 76 % Suomeen ja 24 % ulkomaille.

Vuoden 2023 lahjoitukset ovat listattuna alla.