De Finländska barnens och ungdomarnas läskunskaper har försämrats drastiskt under de senaste åren, fastän resultaten fortfarande är positiva i undersökningar som PISA-undersökningen. Läskunskaperna är för många så dåliga att de påverkar barnens och ungdomarnas vardag och även chansen för fortsatta studier efter grundskolan. Skillnaden mellan pojkar och flickor har även förstorats då det gäller läskunskaper, då flickor fortfarande har bra läskunskaper medan pojkar har allt sämre kunskaper inom läsning. Den försämrade kvaliteten av läskunskaper syns även på olika nivåer för finskspråkiga och finlandssvenska barn, då det har visat sig att finlandssvenska pojkar har sämre läskunskaper än finskspråkiga pojkar. För att förbättra denna situation i Finland måste förskolor och skolor fokusera på att lära barnen att få bättre läskunskaper, men på nya sätt som verkligen fungerar och intresserar barnen.

SpelEtt är ett spel, skapat av Niilo Mäki Instituutti, inom lågstadieskolor i Finland som hjälper barnen att lära sig läsa på ett roligt sätt, både i skolan men även bekvämt hemifrån. Spelet finns på både finska och svenska, men av monetära själ har tyvärr inte den svenska versionen kunnat uppdateras till ett format som förskolor och lågstadier kunde använda. Spelet är gratis för skolorna och används flitigt i speciellt finska skolor, men även tidigare i finlandssvenska skolor runtom landet.

Niilo Mäki Instituutti har nu efterlyst donationer för att först kunna uppdatera SpelEtt till att kunna användas på mobiler och tabletter och därefter uppdatera hela programvaran för att förnya innehållet samt ändra det grafiska utseendet. Under stiftelsens möte 13.12 beslöt stiftelsen att donera den initiella summan som krävs för att Niilo-Mäki institutet ska kunna uppdatera SpelEtt så att spelet ska kunna användas på mobiler och tabletter på svenska.

Här kan du läsa mer om SpelEtt: http://www.lukimat.fi/lasning/material/spel-ett-1