Hartwallin, Ahlströmin ja Pauligin perheet toivovat esimerkkinsä innostavan myös muita lahjoittamaan yhdessä maailman lapsille. August Ludvig Hartwallin säätiö,

Eva Ahlströmin säätiö ja Pauligin perhe ovat sitoutuneet tukemaan UNICEFin työtä 315 000 eurolla. Varat käytetään kolmivuotiseen hankkeeseen, jolla tuetaan vammaisten lasten koulunkäyntiä Vietnamissa.

Vammaisten lasten oikeus koulunkäyntiin ei Vietnamissa vielä toteudu. Noin puolet maan 1,3 miljoonasta vammaisesta lapsesta ei pääse lainkaan kouluun.

– Haluamme osoittaa, että tiedostamme globaalin vastuumme. Vammaisten lasten osa vietnamilaisessa yhteiskunnassa on vaikea. Vammaisia ihmisiä syrjitään, ja he jäävät helposti yhteiskunnan ulkopuolelle, Maria Bondestam Eva Ahlströmin säätiöstä sanoo.

– Haluamme yhdessä antaa vammaisille lapsille mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä arvostetuiksi ja tasavertaisiksi kansalaisiksi sen sijaan, että heidät usein koetaan rasitteena tai heitä hävetään, jatkaa Pia Alsi August Ludvig Hartwallin säätiöstä.

 

Merkittävä suurlahjoitus

Vietnamissa UNICEF tukee hankkeen puitteessa vammaisten lasten varhaista diagnosointia, jotta lasten erityistarpeet havaitaan jo ensimmäisinä elinvuosina. Näin lasten on mahdollista saada tukea kasvuunsa ja kehitykseensä mahdollisimman aikaisin.

Hankkeen tavoitteena on, että yhä useampi vammainen lapsi pääsisi inklusiivisen koulutuksen piiriin. Työtä tehdään sekä kansallisella että kuntatasolla opettajien kouluttamiseksi, asenteiden muuttamiseksi ja vammaisten oman osallisuuden lisäämiseksi.

– Jos vammaisia lapsia ei huomioida ajoissa ja oikealla tavalla, vaarana on vaikeuksien kasautuminen. Köyhyyden syventymisen ja syrjäytymisen vaikutukset voivat olla elinikäisiä, Suomen UNICEFin pääsihteeri Marja-Riitta Ketola sanoo.

Ketola pitää suurlahjoitusta merkittävänä, sillä sen avulla UNICEF voi pitkäjänteisesti auttaa heikoimmassa asemassa olevia vammaisia lapsia.

– Perheiden ajatus yhdistää voimansa tärkeän asian tiimoilta on todella hieno ajatus. Yhteistyö kertoo perheiden vahvasta halusta vaikuttaa siihen, millaisessa maailmassa lapset elävät tänään ja tulevaisuudessa, Ketola sanoo.

Hartwallin, Ahlströmin ja Pauligin perheet toivovat, että heidän esimerkkinsä innostaa muitakin suomalaisia tekemään hyvää.

– Kannustamme ehdottomasti muita perheitä, yhteisöjä, yksilöitä ja yrityksiä yhdistämään voimansa ja osallistumaan paremman maailman rakentamiseen, toteaa Mikael Doktar, Pauligin perheen edustaja.

Tästä voit lukea enemmän UNICEFIN Vietnam-projektista.

 

Kuva yllä: 8-vuotias kuuro tyttö Tran Gia Bao leikkii opettajansa kanssa UNICEFin tukemassa erityiskoulussa Da Nanginssa, Vietnamissa. (© UNICEF / UNI141957 / Macksey).