I november 2017 fick finländska familjeföretag utmaningen att delta i den gemensamma kampanjen YHDESSÄ. YHDESSÄ är de finländska familjeföretagarnas ställningstagande för en mer jämlik och rättvis värld. Kampanjen stöder UNICEFs arbete för Syriska barn i Syrien och i Mellanöstern. År 2017 bestämde sig 29 familjeföretags representativa enheter för att stöda det viktiga projektet och därmed donerade de tillsammans mer än 110 000 euro vid slutet av året. Utmaningen fortsätter även under år 2018.

Som tack för donationerna, ordnade UNICEF ett tacktillfälle för alla donatorer, under vilket projektchefen Inka Hetemäki berättade om sitt besök i Syrien under slutet av 2017. Syftet med tillfället var att presentera förstahandsinformation om den nuvarande situationen och särkilt barnens situation i landet. Fastän Syriens befolkning lever i extremt svåra och farliga förhållanden lyser ännu hoppet igenom. Människorna och speciellt de unga som lever mitt i krigszonen tror på sig själv, på sitt land och på en framtid. Fastän redan en hel generation av Syriens befolkning aldrig har levt med fred, har de fortfarande stora drömmar och önskan att få sitt land att blomstra igen. Människornas hopp och positivitet kom starkt fram i Inkas presentation och det framstod klart att YDESSÄ är ett viktigt projekt.

Läs mer om projekt och kom med: unicef.fi/yhdessa