August Ludvig Hartwalls stiftelses stadgar är nu uppdaterade, godkända av Patent- och registerstyrelsen (PRH) och införda i stiftelseregistret 6.7.2017. Orsaken till att stiftelsen gjorde förändringar i stadgarna var att säkerställa att de är i enlighet med den nya stiftelselagen från 2016, samt för att göra verksamhetsplanen tydligare för ansökande intressenter. Den största ändringarna som gjordes var att framhäva att stiftelsen primärt stöder ideella organisationer och sekundärt enskilda personer, samt att möjliggöra att en styrelseledamot som avgår från styrelsen under sitt mandat kan återväljas för ytterligare mandatperioder efter att två år förlöpt från avslutat mandat. De nya uppdaterade stadgarna kan läsas på stiftelsens hemsida, https://www.alhartwallsstiftelse.fi/stadgar.html.