Två av August Ludvig Hartwall-stiftelsens styrelsemedlemmar Pia Hartwall och Vladimira Therman hade i september möjligheten att bekanta sig med Unicefs Supply Devision i Danmark. Läs här deras erfarenheter från resan.

 

Tisdag 25.9
Köpenhamn

Vi anlände alla olika tider i Köpenhamn och träffade varandra först under kvällens middag. Unicef:s vänner från omkring hela världen samlades i Köpenhamn, varav Finland, UK, USA, Sydafrika, Tyskland och Italien var representerade. Sammanlagt var det ungefär 30 stycken av oss.

Vi inledde med en gemensam middag där HAPPY-familjen slogs samman med de andra gästerna och fick lära känna nya människor med samma Unicef-anda som vi. Unicefs egna medarbetare, långvariga Unicef-kämpar vars historier rörde oss djupt, var även på plats, bla. från Geneve samt från Supply Devisionen här i Köpenhamn. Till dem hörde bland annat Sekander från Pakistan, en 30-åring som redan har hunnit arbeta i 15 olika länder under sin Unicef-karriär, Eva från Albanien, som nu leder Supply Divisionen i Köpenhamn och som nästan tvingades föda sin son mitt under sin stationering i Kongo men blev evakuerad, och Jon, vars uppgift i Supply Divisionen är att komma på nya produkter för att hjälpa människor i olika uppgifter omkring i världen. Han har bland annat utvecklat en maskin, som volontärer runtom fattiga områden kan använda, för att diagnostisera lunginflammation med hjälp av att räkna andetag. Fortfarande dör 900 000 människor i lunginflammation runtom i världen eftersom den förblivit obehandlad. Jon har kommit till Unicef från den privata sektorn och anser att han verkligen kan göra ett meningsfullt arbete.

Hela hotellet här är förresten en stor Unicef-supporter. I varje rum hittar du en lapp som du kan hänga på dörrhandtaget utanför ditt rum om du inte vill att ditt rum ska städas. För varje dag som du inte vill ha eller behöver städning, donerar hotellet 50 DKK till Unicefs arbete mot människotrafikering. Inte så dåligt, tycker vi. Ingen städning för oss tack!

Imorgon klocka 8.30 fortsätter resan till själva Supply Division.

Onsdag 26.9
Unicef Supply Division

8.30 startade vår buss till Unicefs Supply Division. Världens störta lager för humanitär hjälp befinner sig bara 30 minuter från hotellet, alldeles intill hamnen, inom räckhåll för det viktigaste transportsystemet för produkterna, nämligen fartygen.

Supply Divisionen, som sysselsätter omkring 1000 arbetare, är Danmarks donation till Unicef. Ännu under 1960 befann sig organisationens lager i New York, men måste ge plats för ”viktigare byggnader” då staden växte. Det byggdes parkeringsplatser på området som tidigare var ämnat för Unicefs humanitäriska hjälp. Danmark kom då emot och tar idag i praktiken hand om det enorma lagrets underhållskostnader, förutom lagrets rörliga kostnader som t.ex. el och vatten.

Supply Division är ett totalt automatiserat lager som kan räkna varifrån varorna kommer, vart de är på väg och vilka hinder transporten av varorna kan få på vägen till målet. Som exempel får inte en container på väg till DRC väga mer än 17 tKG, eftersom det finns en bro på vägen dit som högst kan bära en last på 17 tKG. Normalt kan man fylla en container med material som väger upp till 24 tKG.

I kombination med lagret arbetar även flera olika utvecklingsavdelningar, vars uppgifter är att utveckla nya produkter (tillsammans med producenter), göra planer för reaktioner vid nödsituationer samt utveckla Unicefs tre nuvarande verksamhetsområden: WASH (water and sanitation, hygiene), utbildning och näring.

På den globala marknaden är Unicefs roll inom anskaffandet av produkterna, som behövs för dess verksamhet, enorm. Exempelvis står Unicef för 45 % av inköpen av poliovaccin i världen och levererade förra året 4 000 000 lådor (150 påsar/låda) av jordnötssmör till områden med dominerade av hunger, för att rädda barnens liv. Ännu för ca 10 år sedan var inte ens jordnötssmörs-industrin fullt existerande, medan det idag finns omkring 20 olika producenter runtom i världen, tack vare en aktiv utveckling.

Unicef Supply Devision försöker ständigt utveckla så effektiva och billiga produkter och lösningar som möjligt, som även måste klara av hårda förhållanden, för att hjälpa de svagaste människorna i världen. Att få en förståelse för Unicefs verksamhet från detta perspektiv (Supply Devision) har verkligen varit en upplysande upplevelse. Om jobbet är gjort väl från början är det lättare och säkrare att arbeta på fältet.

Globalt sett är Köpenhamn inte alls det enda lagret som Unicef använder sig av i sin verksamhet. Det är det största av dem alla, men mindre lager finns även utplacerade i Dubai och Panama, som naturligtvis arbetar med de närliggande områdena. Utöver detta finns det även små lager omkring i världen som har en mindre mängd material för grannländernas behov. Vid en nödsituation skickas dock den största mängden material direkt från Köpenhamn med hjälp av flygfrakt.

Fastän Unicefs ”huvudkontor” befinner sig i Geneve, känns det som om deras hjärta ligger här i Köpenhamn. Det skulle såklart också vara otroligt intressant att se hur olika program och metoder, som är förknippade med verksamheten, kommer till i Geneve. Vår resa via Vietnam till Köpenhamn har redan nu varit oförglömlig.

Vladimira Therman och Pia Hartwall, 25.-26.9.2018.