Familjerna Hartwall, Ahlström och Paulig hoppas genom sitt exempel inspirera andra att gemensamt göra donationer till världens barn.  August Ludvig Hartwalls stiftelse, Eva Ahlströms stiftelse och familjen Paulig har förbundit sig att stöda UNICEFs arbete med 315 000 euro. Medlen används till ett treårigt projekt som stöder utbildningen av handikappade barn i Vietnam. De handikappade barnens rätt till utbildning förverkligas inte i Vietnam. Ungefär hälften av landets 1,3 miljoner handikappade barn får överhuvudtaget inte gå i skola.

– Vi vill visa att vi känner vårt globala ansvar. De handikappade barnens situation i det vietnamesiska samhället är svår. Handikappade diskrimineras, och de blir lätt utstötta ur samhället, säger Maria Bondestam från Eva Ahlströms stiftelse.

 – Tillsammans vill vi ge de handikappade barnen en chans att växa och utvecklas till uppskattade och jämbördiga medborgare. Inget barn får upplevas som en skam eller belastning, fortsätter Pia Alsi från August Ludvig Hartwalls stiftelse.

En betydande donation

Inom ramen för detta projekt stöder UNICEF tidig diagnostisering av handikappade barn, så att barnens specifika behov uppmärksammas redan under de första levnadsåren. Genom detta får barnen möjlighet till stöd för sin uppväxt och utveckling så tidigt som möjligt. Projektets mål är att allt flera handikappade barn skall omfattas av den inkluderande undervisningen. Arbetet görs både på nationell och kommunal nivå med att utbilda lärare, förändra attityder och öka de handikappades egna deltagande.

– Om de handikappade barnen inte uppmärksammas i tid och på rätt sätt är risken stor att svårigheterna hopar sig. Effekterna av svårare fattigdom och marginalisering kan vara livslånga, säger UNICEF Finlands generalsekreterare Marja-Riitta Ketola.

Ketola anser att donationen är betydande, då den hjälper UNICEF att långsiktigt stöda de mest utsatta handikappade barnen.

– Familjernas initiativ att förena sina krafter för en viktig sak är verkligen fint. Samarbetet berättar om familjernas starka vilja att påverka den värld barnen lever i nu och i framtiden, säger Ketola.

Familjerna Hartwall, Ahlström och Paulig hoppas att deras exempel skall inspirera också andra finländare till goda gärningar.

– Vi uppmuntrar verkligen andra familjer, samfund och individer att med förenade krafter arbeta för en bättre värld, konstaterar familjen Pauligs företrädare Mikael Doktar.

(foto: © UNICEF / UNI141957 / Macksey)