August Ludvig Hartwalls Stiftelses styrelse

Stiftelsen har en styrelse som består av 5-7 medlemmar. Minst två av styrelsemedlemmarna skall enligt stadgarna vara ättlingar i direkt nedstigande led till August Ludvig Hartwall. Styrelsen sammanträder cirka 8 gånger i året.

 Styrelsen för August Ludvig Hartwalls stiftelse under perioden 2023-2024 består av följande personer.

Övre rade från vänster: Casimir Tallqvist, Anton Therman och Marika Oinonen

Mellersta raden från vänster: Susanna Hartwall och Mikael Therman

Nedre raden från vänster: Camilla Hartwall och Inger Tallqvist 

ADRESS

August Ludvig Hartwalls Stiftelse
Norra Esplanaden 5
00170 Helsingfors

NYHETSBREV

Stiftelsen har ett elektroniskt nyhetsbrev

KONTAKT

info(ät)alhartwallsstiftelse.fi
Kontaktformulär här