August Ludvig Hartwalls Stiftelses styrelse

Stiftelsen har en styrelse som består av 5-7 medlemmar. Minst två av styrelsemedlemmarna skall enligt stadgarna vara ättlingar i direkt nedstigande led till August Ludvig Hartwall. Styrelsen sammanträder cirka 8 gånger i året.

Styrelsen för August Ludvig Hartwalls stiftelse under perioden 2018-2019 består av följande personer:

Uppe från vänster: Jonas Tallqvist, Paul Hartwall (extern placeringsrådgivare). Andra raden från vänster: Vladimira Therman, Susanna Tallqvist, Eliott Tallqvist (suppleant), Camilla Hartwall (extern placeringsrådgivare). Nere från vänster: Rebecca Tallqvist, Joanna Danielsson, Pia Alsi, Pia Hartwall, Jenny Saario (suppleant).

ADRESS

August Ludvig Hartwalls Stiftelse
Norra Esplanaden 5
00170 Helsingfors

NYHETSBREV

Stiftelsen har ett elektroniskt nyhetsbrev

KONTAKT

info(ät)alhartwallsstiftelse.fi
Kontaktformulär här