August Ludvig Hartwalls Stiftelses styrelse

Stiftelsen har en styrelse som består av 5-7 medlemmar. Minst två av styrelsemedlemmarna skall enligt stadgarna vara ättlingar i direkt nedstigande led till August Ludvig Hartwall. Styrelsen sammanträder cirka 8 gånger i året.

Styrelsen för August Ludvig Hartwalls stiftelse under perioden 2019-2020 består av följande personer:

Uppe från vänster: Pia Hartwall, Susanna Hartwall, Jenny Saario (suppleant) och Jonas Tallqvist. Nere från vänster: Emma Hartwall (suppleant), Camilla Hartwall, Pia Alsi, Rebecca Tallqvist och Vladimira Therman.

ADRESS

August Ludvig Hartwalls Stiftelse
Norra Esplanaden 5
00170 Helsingfors

NYHETSBREV

Stiftelsen har ett elektroniskt nyhetsbrev

KONTAKT

info(ät)alhartwallsstiftelse.fi
Kontaktformulär här