Eva Ahlströms stiftelse gjorde i januari en betydande donation till UNICEF till förmån för barnen i Syrien. Samtidigt utmanade de en mängd andra stiftelser att delta. Detta var en utmaning August Ludvig Hartwalls stiftelse antog, tillsammans med flera andra stiftelser. De andra stiftelserna var Otto A. Malms donationsfond, Tiina ja Antti Herlinin Säätiö, Stiftelsen Christina och Torsten Ahlströms minne och Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö. Det totala insamlade beloppet steg till 135.000€ euro. Medlen används till förmån för Syriens barn inom Syrien och i grannländerna. UNICEF förser barn och familjer bl.a. med tillgång till rent dricksvatten och sanitetsprodukter, hälsovård och strävar också efter att ge barnen möjlighet till skolgång.

Den FN-ledda konferensen om situationen i Syrien som hölls i Helsingfors i januari i år var en påminnelse om det fortsatta enorma biståndsbehovet i Syrien, och i de grannländer som tar emot syriska flyktingar. Även om vårt dagliga nyhetsflöde inte längre fylls av bilder från ett sönderbombat Aleppo, får vi inte glömma att 13,5 miljoner människor behöver akut hjälp. Av de hjälpbehövande är över hälften barn eller unga.

Enligt FN är hjälpbehovet i Syrien och dess grannländer nu större än någonsin. Bara för år 2017 behövs det 7,9 miljarder US dollar för att hjälpa syrier i landet, syrier som har flytt sina hem och de samhällen som nu bistår dem. I Syrien kommer UNICEF i år bl.a. att försäkra tillgången till rent vatten för 12 miljoner människor, vaccinera 3 miljoner barn mot polio och stöda 3 miljoner barns möjlighet till skolgång.