Stiftelsen för naturarvet är en privat stiftelse vars syfte är att skydda gamla skogar. Stiftelsen använder donerade medel till att köpa gamla skogar som står i så naturligt tillstånd som möjligt och ansöker om permanent fridlysning av sina skogar enligt naturskyddslagen. De orörda skogarna är viktiga för många utrotningshotade djur och för att bevara naturens mångfald. 

August Ludvig Hartwalls stiftelse donerade 6000€ till Stiftelsen för naturarvet år 2020. Medlena kommer att användas som startkapital för ett nytt projekt “Barnens Skog” som stiftelsen för Naturarvet planerar som bäst. Planen är att köpa orörd skog där man samtidigt kan inkorporera naturstigar för barn och lära dem om Finlands värdefulla naturarv.

Verksamhetsledaren för Stiftelsen för Naturarvet Pepe Forsberg kommenterar – “Barnens Skog är ett mycket viktigt och positivt projekt. Vi kommer i samarbete att leta efter ett skogsområde som vi kan skydda för kommande generationer, och för oss alla, inom detta år”.

https://luonnonperintosaatio.fi/sv/stiftelsen-for-naturarvet-samlar-in-pengar-for-projektet-barnens-skog/

https://luonnonperintosaatio.fi/luonnonperintosaatio-keraa-varoja-lasten-metsa-hankkeeseen/