År 1865 övertog August Ludvig Hartwall skötseln av den mineralvattenfabrik hans far Victor Hartwall hade grundat i Helsingfors år 1836. August Ludvig Hartwall fick sin verksamhet att blomstra med hjälp av innovationer och entreprenörskap: han blandade bland annat lemonad och grundade ett nätverk av vattenkiosker i staden. Samtidigt var han en varmhjärtad, filantropisk man som var aktiv i flera föreningar och bland annat var med om att grunda Frivilliga brandkåren i Helsingfors samt föreningen ”Ved åt de fattiga”.

Det filantropiska intresset har gått i arv i generationer. År 2014 ville August Ludvig Hartwalls ättlingar skapa en struktur för att effektivera sitt välgörenhetsarbete, vilket ledde till den stiftelse som nu bär hans namn.

– Vi ville hedra tidigare generationers filantropiska arbete och inspirera kommande generationer att jobba tillsammans, säger Pia Alsi, tidigare styrelseordförande för August Ludvig Hartwalls stiftelse och ättling till August Ludvig Hartwall i rakt nedstigande led.

August Ludvig Hartwalls stiftelses ändamål är att understöda familjer och personer som av sociala, medicinska, åldersmässiga eller oförutsedda orsaker är i behov av hjälp. Stiftelsen arbetar också med att främja en ren miljö samt i andra hand med att stöda entreprenörskap. De ändamål stiftelsen stöder ska helst inte vara kortsiktiga punktinsatser, utan erbjuda en bestående systemförändring. Stiftelsen har bland annat stött permanenta åtgärder för en renare Östersjö, för att skydda naturen i Finland samt olika projekt för ungdomars välmående tillsammans med Helsingfors Mission.

Stiftlesens styrelse  består Susanna Hartwall, Camilla Hartwall, Casimir Tallqvist, Anton Therman, Marika Oinonen, Inger Tallqvist och Mikael Therman. Edvin Therman fungerar som suppleant