Föreningen Pelikangillet grundades 2009 och har för tillfället 35 medlemmar. 2010 upptäckte gillet att det fanns ett behov av fler oljebekämpningsbåtar samt att de ville vara med och hjälpa om en oljekatastrof skulle uppstå. Projektet sattes därmed igång. År 2012 fick Pelikangillet sedan ett löfte av Hartwall Capital om en donation på 100 000€ för en oljebekämpningsbåt, vilket ledde till att projektet på en praktisk nivå kunde inledas.

Eftersom summan inte hade räckt till en helt ny båt, kontaktade gillet marinen som föreslog att de skulle kunna donera en U-308-båt. Båten passade dock inte direkt till oljebekämpningsverksamheten och år 2016 föreslog marinen sedan en U-601, som sedan donerades och flyttades till Pelikangillets ägo. Båten hade då inte varit aktiv på en lång tid och motorn måste helt och hållet förnyas. Bortsett från detta måste båten även renoveras om till att stöda oljebekämpningsverksamheten och för tillfället är båten ännu under konstruktion före den snart kan sjösättas. Båten kommer att vara verksam inom hela Finlands kustområde.

Under stiftelsens årsmöte presenterade Niko Ahola, Pelikangillets styrelseordförande, och Kimmo Hytönen, oljebekämpningsbåtens operativa projektansvariga, hur det står till med den nya oljebekämpningsbåten som så småningom ska vara redo att sjösättas. De förklarade att oljebekämpningsbåten kommer att vara till stor hjälp då ett oljeutsläpp sker, i och med att båten både är snabbare än större fartyg som används för ändamålet samt eftersom båten är den mest kostnadseffektiva av alla oljebekämpningsbåtar, då lönekostnaderna är de lägsta och medlemmarna är förutsatta att kunna hjälpa upp till en månad i sträck, 24/7. Andra organisationer som t.ex. den Frivilliga Brandkåren hjälper även till då ett oljeutsläpp sker, men medan de måste åka iväg om andra olyckor sker på land eller på havet, så kan Pelikangillet stanna och hjälpa, eftersom det är vad deras verksamhet går ut på. Båtens uppgift är dock bara att stoppa oljan från att ta sig längre och nå stränderna, inte att suga upp oljan ur havet.

Om du är intresserad av att veta mer om Pelikangillet kan du läsa om dem här.