Pelikaanikilta ry on perustettu vuonna 2009, ja sinä on tällä hetkellä 35 jäsentä. Jäsenistö koostuu maakuntajoukkojen merenkuljetusjoukkueeseen kuuluvista reserviläisistä. Jäsenillä on laaja kokemus vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta, tämä yhdistettynä merenkulun huippuosaamiseen tekee ryhmästä ainutlaatuisen Suomessa. Vuoden 2010 aikana kiltalaiset huomasivat, että useammalle öljyntorjuntaveneelle on selkeä tarve. Samoin he halusivat olla osaltaan mukana auttamassa, mikäli Suomenlahdella sattuisi öljykatastrofi. Näin aloitettiin öljyntorjuntaveneen hankintaprojekti. Vuonna 2012 Pelikaanikilta sai Hartwall Capitalilta sitoumuksen lahjoittaa 100 000€ veneen hankintaan, tästä projektin käynnistyi konkreettisesti.

Koska summa ei yksinään riittänyt täysin uuden veneen hankintaan, otti kilta yhteyttä Merivoimiin ja pyysi näitä lahjoittamaan heille käytetyn U-308 –veneen. Koska vene ei sellaisenaan ihan täysin soveltunut öljyntorjuntaveneeksi, ehdotti Merivoimat vuonna 2016, että se lahjoittaisi sen sijaan U-601 veneen. Useamman vaiheen jälkeen vene siirtyi killan omistukseen. Lahjoitettu vene ei ollut ollut pitkään aikaan aktiivisessa merikäytössä, joten aluksen kuntoon saattamiseksi tarvittiin mittava remontti. Tällä hetkellä U-601 kunnostetaan ja muutetaan soveltumaan uusissa tehtävissään toimimiseen; Pelikaanikillan harjoitus ja koulutusveneenä sekä suoriutumaan tehtävässään ÖT virka-apukäytössä. Vene tulee palvelemaan koko Suomen rannikkoalueita.

August Ludvig Hartwallin säätiön vuosikokouksessa Pelikaanikillan hallituksen puheenjohtaja Niko Ahola, sekä öljyntorjunta-alus –projektin operatiivinen johtaja Kimmo Hytönen kertoivat projektin tämän hetkisestä tilanteesta. Aluksen vesille laskun ajankohta alkaa jo lähestyä. Vieraat kertoivat, että alus tulee olemaan tuntuva lisä ja apu mahdollisen öljyonnettomuuden sattuessa. Rakenteilla oleva vene on nopeampi ja isompi kuin toiset samaa tarkoitusta palvelevat veneet. Lisäksi öljyntorjunta-alus on kustannustehokkain tapa hoitaa öljyonnettomuutta, sillä kiltalaisten palkkiot ovat matalia ja jäsenet ovat velvoitettuja olemaan paikan päällä kuukauden ajan 24/7. Myös esimerkiksi VPK on velvollinen auttamaan mahdollisen öljyonnettomuuden sattuessa, mutta heidän ensisijainen tehtävä on tulipalojen sammutustyö, sekä muissa onnettomuuksissa avustaminen. Pelikaanikilta on ainoa taho, jonka ensisijainen tehtävä on öljyntorjunta (tehtävänä öljyn eristäminen, sekä sen kaupunkeihin ja rannoille pääsyn estämien, ei merestä poistaminen).

Lue lisää: http://pelikaanikilta.fi