August Ludvig Hartwalls stiftelse har beslutat att stöda bostadsenheten Kilpola, samt därmed även Pääkaupungin turvakoti ry, med en arbetares årslön, för att Kilpola i fortsättningen kan hjälpa speciellt flera barn.

Pääkaupungin turvakoti ry är en ideell samt icke-vinstindrivande frivillig organisation, som grundades år 1978. Enligt organisationens regler är ”föreningens syfte att påverka våld inom familjen och den närliggande familjen i ett förebyggande syfte och genom kundarbetet rätta till skadan som uppkommit av våldet, samt att stöda barnfamiljer som hotas att bli utslagna ur samhället”. Organisationen arbetar med våld inom familjen och den närliggande familjen med hjälp av tre olika funktionsmodeller: skyddshem, bostadsenheten Kilpola samt enheten förarbete med våld inom den närliggande familjen (Lähisuhdevaltatyön yksikkö).

Bostadsenheten Kilpola ligger i byggnaden som ägs av organisationen, vid namn Koy Kilpolantie 2, på adressen Kilpolan tie 2, 00940 i Helsingfors. Bostadsenheten består av 18 lägenheter, små ettor eller tvåor, som är ämnade för kunder efter en skyddshemsperiod för fortsatt stött boende. Kunderna gör själv hyresavtalen till lägenheterna och kommunen som betalar för tjänsten betalar sedan en servicepaketsavgift för de tjänster som kunden får.

Syftet med bostadsenheten Kilpola är att med hjälp avstöd i boendet, hjälpa kunder att bygga och upprätthålla ett våldfritt liv. Stödboendet är en tjänst som hjälper kunden att överleva på egen hand. Detta kan genomföras antingen under tiden efter skyddshemmet eller för människor som inte besökt skyddshemmet alls. På bostadsenheten Kilpola får både vuxna och barn professionellt stöd för att psykiskt orka och överleva, samt hjälp med att hantera praktiska problem. En del av kunderna har redan gjort beslutet att skiljas, medan andra behöver en time-out för att reda ut sin familjesituation. Bostadsenheten har en särskild kompetens i arbetet med invandrare med hjälp av olika språkassistenter.

Bostadsenheten Kilpolas mål för arbetet med våld gällande barn är att stöda barnet med att överleva upplevelser som kommit från våld inom familjen eller den närliggande familjen, genom att ge rum för barnets känslor samt genom att hjälpa barnet gå vidare. Barnen får individuellt stöd i sinsituation enligt var och ens behov. Om föräldrarna är villiga, kan under diskussion ges råd åt dem för hur de kan stöda och lyssna på barnet med ålderspecifika metoder.

Läs mer om Pääkaupunkiseudeun turvakoti ry här: http://paakaupunginturvakoti.fi/ eller på Facebook: https://www.facebook.com/paakaupunginturvakoti.