Än i år har Kansainvälinen hiihtokoulu kunnat erbjuda mer verksamhet för barn med invandrarursprung i Finland. Organisationen, som grundades år 2015, har under förra säsongen kunnat erbjuda mer deltagarplatser i skidskolan än tidigare år, men under säsongen 2018-2019 inte kunnat erbjuda ett skidläger i Lappland för barnen. Under förra säsongen har man fokuserat på barn från Helsingfors och Uleåborg, 430 barn och vuxna har kunnat delta i hobbyverksamheten.  

Positivt är att  Migrationsverket (Migri) i Uleåborg uppskattat Kansainvälinen hiihtokoulu:s verksamhet i Uleåborg så mycket att de betalar en ersättning till Kansainvälinen hiihtokoulu för verksamheten och de gärna skulle se verksamheten öka till även andra orter. Verksamheten i Uleåborg bestod under förra säsongen av 2 skidgånger i veckan under vintern, 1,5-2h per gång med 2-3 dragare. 

Kansainvälinen hiihtokoulu har som planer att kunna utveckla sin verksamhet genom att bl.a. utveckla samarbetet tillsammans med olika företag som kunde delta med hjälp av donationer samt samarbete med flyktingförläggningar på olika orter. De önskar också kunna anställa en verksamhetsledare på deltid samt att kunna anställa skidlärare för att kunna öka verksamheten till fler barn och på fler orter. 

August Ludvig Hartwalls stiftelse har gjort beslutet att fortsätta stöda Kansainvälinen hiihtokoulu:s fina och mycket viktiga verksamhet även detta år.

Läs mer om Kansainvälinen hiihtokoulus verksamhet här: http://kansainvalinenhiihtokoulu.fi och https://www.youtube.com/watch?v=6RSQBbyxwfM, samt https://www.alhartwallsstiftelse.fi/besok-fran-kansainvalinen-hiihtokoulu/