I slutet av september deltog flera familjemedlemmar samt representanter från August Ludvig Hartwalls stiftelse i det nordiska Family Business Network seminariet i Köpenhamn. HAPPY-gruppens deltagare hade bjudits in för att berätta om projektet, samarbetet familjerna emellan samt styrkan i samarbete.

Evenemanget var mycket lyckat och vi hade glädjen att tillkännage att HAPPY vuxit och att projektet vid namn B HAPPY, nu även inkluderande familjen Berner, kommer att ta sin start i början av år 2020, med UNICEF som samarbetspartner även denna gång. Vi lovade publiken att på en väg eller annan rapportera om hur B HAPPY projektet har gått, om två år då det nordiska familjeseminariet ordnas i Finland.