Det har gått några månader sedan August Ludvig Hartwalls stiftelse beslöt sig för att donera startpengarna till utvecklingen av Niilo Mäki Instituuttis SpelEtt. Tack vare stiftelsens donation har SpelEtt:s grafik uppdaterats och spelet kan nu spelas även på tablett och mobila apparater, till skillnad från tidigare då det endast gick att spela på äldre datorer och med föråldrad grafik. Förutom detta berättade Juha-Matti Latvala, verksamhetsledare på Niilo Mäki Instituutti, att de byggt upp en äventyrsvärd för avataren, dvs. spelaren, där spelaren kan gå från uppgift till uppgift för att tjäna stjärnor och lära sig mera. Det roliga och mycket betydelsefulla för mindre barn är att spelaren själv får välja hur avataren ska se ut, och enligt Juha-Matti var det mest populärt för barnen att göra avataren att likna dem själva.

 

SpelEtt som tidigare presenterats på ALHs hemsida är ett spel vars grund har kommit från språkundersökningar som gjorts barn från spädbarnsåldern till ungdomen. Det har visat sig att speciellt finlandssvenska barn redan i tidig skolålder har svårt att lära sig att läsa och därmed även skriva, vilket även syns senare i barnets liv. SpelEtt har redan tidigare hjälpt flera finlandssvenska barn, och som finsk version även finskaspråkiga barn, att på ett roligt sätt lära sig bokstäver och att läsa. Problemet med den svenska versionen av SpelEtt var att grafiken var gjord med Java, vilket betyder att spelet inte kunde spelas på annat än äldre Windows-datorer. Dessutom tyckte barnen att spelet var tråkigt fastän de ändå lärde sig en aning. Nu är spelet roligt igen och det finns mycket mera uppgifter som spelarna kan lösa medan läraren från sin sida av spelet kan följa med barnets utveckling samt ta reda på vilka specifika bokstäver eller uttal som barnet har svårigheter med.

 

Donationen från ALH har alltså gått en lång väg, men det finns fortfarande behov av donationer för uppdateringen av spelet så att det slutligen skulle nå det finska spelets nivå. Juha-Matti förklarade att specifika utvecklingsbehov ligger i att förbättra och utveckla innehållet, så att spelets uppgifter skulle basera sig mer på barnets problem och därmed göra det lättare för barnen att jobba på det svåra. Ett annat behov ligger i att lägga till uppgifter som är svårare, ju bättre det går för spelaren, som t.ex. att bygga ihop meningar och att lära sig att uttala ord vars vokaler skrivs och uttalas på olika sätt. Dessutom hoppas de även att kunna lägga en intrig i spelet, så att det skulle finnas en orsak till varför spelaren skulle försöka vinna så många stjärnor som möjligt. Att använda spelet som språkskola för finska och finlandssvenska barn skulle även vara intressant, enligt Juha-Matti.

 

Mer information kan du hitta på www.spelett.fi eller på www.facebook.com/lukimat.fi där du även kan hitta gratis spel och information gällande inlärning samt övningar för dyslektiker.