ALH Stiftelsen har gått med i Martha förbundets projekt Östersjön 2.0. med 20 000€. Projektet startade sommaren 2020 och är ett treårigt projekt med syftet att öka allmänhetens medvetenhet om Östersjöns tillstånd och övergödning, samt att öka användningen av smartfisk och minska användningen av plaster.

Projektet har kommit bra igång och Martha förbundet har anställt en projektledare, Roosa Mikkola.Projektet har blivit mycket väl mottaget bland andra Östersjöaktörer och har nu en egen styrgrupp med kunniga medlemmar.

Här är några saker som är på gång eller håller på att planeras :

  • Det planeras nu tillsammans med Rinki en infokampanj inför nästa vår och sommar om skräp sortering samt påverkan av skräp på Östersjön.
  • Det tas även fram en sopsorteringskasse som skall uppmana och göra det lättare för människor att sortera på stugan men också hemma ifall de inte ännu gör det.
  • Strandstädningstalko kommer att arrangeras med lokala marthor nästa år.
  • Det kommer att hållas föreläsningar i skolor och ifall coronan stoppar fysiska föreläsningar såhålls det digitalt. Dessa föreläsningar är nu under arbete.

Vi i ALH Stiftelse ser fram emot att få följa med detta projekt och håller familjemedlemmarna uppdaterade över hur projektet framskrider. Ifall ni vill veta mera om projektet kan ni vara i kontakt med någon av ALHs styrelsemedlemmar eller sedan kolla in Marthornas hemsidor: https://www.martha.fi/om-oss/projekt/ostersjon.