August Ludvig Hartwalls stiftelses nyaste understödsobjekt är ett projekt som startades av två ivriga terrängskidare, Simo-Viljami Ojanen och Markku ”Axa” Sorjanen. Drivkraften var dessa två herrarnas genuina vilja att hjälpa de barn som flyttat till vårt land att integrera sig i samhället. Tanken var att få barnen att lära sig det finska språket, och att bekanta sig med vårt land och vår natur med hjälp av vår nationalsport, terrängskidning. Idrottande och snön, som för många är ett helt nytt element, var i början utmanande. Under vintern 2015 – 2016 blev det dock klart att man kommer långt med iver och god vilja. I april 2016 ”utexaminerades” 14 nya, i åldrarna 10 och 11, finsktalande skidåkare. De flesta av dem hade sett första gången snö hösten 2015.

Kansainvälinen hiihtokoulu Ry godkändes till stiftelseregistret 16.6.2016. Föreningen konstituerades och till styrelsen valdes Marjo Matikainen-Kallström (styrelse orförande), Inka Kärkkäinen, Simo-Viljami Ojanen och Mattias Therman. Till verksamhetsledare valdes Markku ”Axa” Sorjanen.

Under juni 2016 inleddes en massfinansieringskampanj i Mesenaatti.me-tjänsten. Kampanjens mål är att få ihop 30.000 € till föreningen. För att nå ut till invandrarbarnen började man med att kartlägga lämpliga skolor. Målet är att man skall få med ca 110 invandrarbarn till verksamheten under 2016-2017. Den kommande säsongen har framskridit enligt förväntningarna. I skidskolorna kommer över 100 barn som är med att få skida kring 30 gånger. Deltagarna får även delta i ett 2-3 dagars läger i nära belägna idrottsinstitut. En del av barnen, minst 15, får även åka på ett skidläger till Lappland i april 2017. Antalet barn som tas med på lägret beror på hur mycket medel som samlats in, eftersom detta handlar om den dyraste delen av barnens skidår.

August Ludvig Hartwalls stiftelse är stolt över KVHK’s (Kansainvälinen Hiihtokoulus) arbete, vad de presterat fram till nu och deras planer framöver. Vi önskar alla nya skidskole-elever ett fantastiskt och upplevelserikt skidår 2016-2017.

Läs mera om Kansainvälinen hiihtokoulus på deras hemsidor: www.kansainvälinenhiihtokoulu.fi