Under åren 2020–2022 investerade Eva Ahlströms stiftelse, familjeföretaget Berner Oy, August Ludvig Hartwalls stiftelse, Päivikki och Sakari Sohlbergs stiftelse och familjeföretaget Veikko Laine Oy nästan en miljon euro i HelsingforsMissons arbete för att minska ensamhet bland unga. Samarbetet genererade betydande välmåendeeffekter och varje euro som investerades i verksamheten gav resultat redan samma år – i bästa fall nästan fördubblades värdet av en investerad euro.

Tack vare samarbetet fick allt fler unga hjälp via HelsingforsMission – gratis och utan diagnos. Under samarbetet utvecklades också en arbetsmodell för att minska ensamheten bland unga i åldern 12–29 år. Långvarig ensamhet försämrar ungas psykiska och fysiska hälsa samt sänker inlärningsförmågan.

Effekten av HelsingforsMissions tjänster för unga har utretts genom en SROI-bedömning (Social Return On Investment) i samarbete med Stiftelsen för Rehabilitering. Utredningen visade att varje euro som investerats i tjänsterna för unga har gett mellan 60 cent och 1,9 euro i utbyte. Det kalkylerade sociala värdet består av alternativa kostnader som kunde ha tillfallit den offentliga sjukvården ifall  HelsingforsMissions verksamhet till förmån för unga inte fanns.

 – Tack vare den betydande donation som har investerats i vårt arbete har vi kunnat hjälpa allt fler unga i en situation där antalet hjälpbehövande har varit större än någonsin. Vid Krisjouren för unga har vi erbjudit mer samtalshjälp med låg tröskel och ytterligare stöd med hjälp av volontärer. Våra insatser har också betalat sig tillbaka, vilket SROI-bedömningen visar, konstaterar HelsingforsMissions välfärdschef Hanna Kari.

Den uppskattade nyttan av HelsingforsMissions tjänster för unga var i det bästa utfallet över 2,6 miljoner euro. Den uppskattningen beaktar inte de långvariga följderna av minskad ensamhet. Som känt är de långvariga följderna för individens hälsa betydande, vilket ökar den sociala avkastningen ytterligare. Resultatet erbjuder jämförbar information om kostnaden för att minska ensamhet. 

    ​

Arbetet för att minska ensamhet bland unga utvidgas till skolor

Under samarbetet utvecklades programmet School to Belong, som tar sikte på att minska ensamheten i skolvärlden med hjälp av ett brett nätverk och tvärvetenskapligt samarbete. Eva Ahlströms stiftelse, familjeföretaget Berner Oy, August Ludvig Hartwalls stiftelse och familjeföretaget Veikko Laine Oy fortsätter samarbetet i tre års tid med HelsingforsMission för att minska  ensamheten bland unga även i skolor genom School to Belong-programmet.

Programmet avser att hjälpa skolorganisationer att identifiera och lindra ensamhet bland unga och erbjuda verktyg för att ingripa mot ensamhet. School to Belong-programmet är tvåspråkigt och har tagits fram som en långvarig arbetsmodell för alla skolor i Finland. Programmet genomförs under nästa läsår i 100 skolor runt om i landet – både i årskurserna 7–9 och i andra stadiet.