Keväästä 2016 lähtien August Ludvig Hartwallin säätiö, yhdessä Pauligin perheen ja Eva Ahlströmin säätiön kanssa tukenut UNICEF Suomen kautta vammaisten lasten inklusiivisen opetuksen projektia Vietnamissa. Nyt projekti on päättynyt ja loppuraportti tuloksineen julkaistu. Liitteenä olevasta dokumentista voit lukea koko raportin tuloksineen, sekä englanninkielisen kertomuksen Dao-nimisestä nuoresta liikuntavammaisesta tytöstä, joka on saanut apua tukemamme projektin kautta. Lisäksi voit lukea alta kootusti koko projektin päätulokset (englanniksi):

LÄHTÖKOHTA

 • 1.3 miljoonaa vammaista lasta Vietnamissa
 • 90% koulun ulkopuolella olevista lapsista on vammaisia Vietnamissa

HAPPY-PROJEKTIN KOLMANNES VUOSI

 • Asianmukaiset työkalut edesauttavat vammaisten lasten oikeuksien toteutumista
  • Lasten ASQ-diagnosointityökalu viimeisteltiin ja sen käyttöönotto laajeni
  • 250 esikouluopettajaa ja vanhempaa koulutettiin ASQ:n käyttöön 6:ssa pilottiprovinssissa
 • Laajoilla seulonnoilla lapset kouluun
  • Inklusiivinen koulutuksen keskuksien koulutettu henkilökunta Ninh Thuanin maakunnassa kattoi varhaisen diagnosoinnin harjoituksellaan kaikki maakunnan esi- ja peruskoulut
 • Opetusalan ammattilaisten kouluttamisella parempaa oppimista lapsille
  • Kehitettiin oppisuunnitelmat ja opetusmateriaalit vammaisten lasten ja opettaja- ja apuopettaja-koulutukseen
  • 700 koulutusalan ammattilaista oppi kriittiset taidot varhaiseen tuen takaamiseksi vammaisille lapsille
 • Yliopistoyhteistyö auttaa huomioimaan vammaiset lapset opetuksessa
  • Opettajankoulutuspilotti Hanoi National University of Education:n kanssa opettajakoulutuksen laadun kohentamiseksi
 • Kansalliset ohjeistukset ja suunnitelmat tehostavat tuloksia lapsille
  • Toimintasuunnitelma vammaisten lasten koulutuksesta otettiin käyttöön
  • Kohennettiin vammaisten lasten oppitulosten ja koulutuspalveluiden seurantaa laadun takaamiseksi
 • Sujuvampaa yhteistyötä ja tehokkaampaa toimintaa koordinoinnin kautta
  • UNICEF jatkoi yhteistyötä muiden YK-järjestöjen, yliopistojen ja kansalaisjärjestöjen kanssa vammaisten lasten oikeuksien toteuttamiseksi

VARAINKÄYTTÖ

 • Käytetty vuonna 2018-2019: 130 680 euroa
 • 100%lahjoitetuista varoista on käytetty hankkeen aikana

HAPPY-PROJEKTIN JÄLKEEN

 • HAPPY-hanke toi konkreettisia muutoksia vammaisten lasten elämään
  • 9000 lasta sai tukipalveluita oppimisen tueksi
  • 4800 tuen ulkopuolella ollutta vammaista lasta tunnistettiin; heille kullekin kehitetään oppimista tukeva oppisuunnitelma ja tarjotaan tukipalvelut
  • Yli 600 vammaista lasta ja päätöksentekijää osallistuivat lasten itsensä johtamiin dialogitapahtumiin
 • HAPPY-hanke auttoi opetuksen ammattilaisia ja päättäjiä huomioimaan vammaisten lapsien oikeudet ja tarpeet
  • 1480 opetuksen ammattilaista ja viranomaista koulutettiin vammaisten lasten erityistarpeisiin ja pedagogiikkaan sekä vammaiset lapset huomioivien palveluiden suunnitteluun ja toteutukseen
  • Inklusiivinen koulutuksen keskukset maanlaajuiseksi toiminnaksi
  • Tutkimukset vammaisten lasten tilanteesta ohjaavat nyt valtion päättäjien koulutuspolitiikan päätöksentekoa, ml. Strategisten toimintasuunnitelmien laatimisessa
 • HAPPY-hanke tuki suvaitsevaisempaa kasvua perheissä ja yhteisöissä vammaisten lasten osallistumisen tueksi
  • 650 vanhempaa oppi vammaisten lapsien kokonaisvaltaista kehitystä tukevia vanhemmuuden taitoja
  • 600 yhteisöjen jäsentä osallistui vammaisten lasten oikeuksia ja yleistä hyväksynnän lisäämistä ajaviin tapahtumiin ja kokoontumisiin