Sedan våren 2016 har August Ludvig Hartwalls stiftelse, tillsammans med familjen Paulig och Eva Ahlströms stiftelse, stött den inklusiva utbildningen för barn med funktionshinder i Vietnam genom UNICEF Finland. Nu har projektet fått sitt slut och slutrapporten för resultaten publicerats. Bifogat kan du läsa den fullständiga rapporten på engelska samt berättelsen om Dao, en ung flicka med funktionshinder som fått hjälp i Vietnam på grund av projektet. Nedan följer en förkortad version av rapporten:

UTGÅNGSPUNKT

 • 1.3 miljoner barn i Vietnam med olika sorts funktionshinder
 • 90% av barn som inte går i skolan i Vietnam är funktionshindrade

HAPPY-PROJEKTETS TREDJE ÅR

 • Lämpliga verktyg har utvecklats för främjandet av rättigheterna för barn med funktionshinder
  • Barnens ASQ-diagnostiseringsverktyg slutfördes och dess användning ökades
  • 250 förskolelärare och föräldrar i 6 pilotprovinser skolades i användningen av ASQ-diagnostiseringsverktyget
 • Få barn att gå i skola med hjälp av omfattande screeningar
  • Alla Ninh Thuan provinsens för- och grundskolor undersöktes av personal på de inklusiva utbildningscentralerna för tidig diagnostisering av funktionshinder
 • Bättre inlärning för barnen genom att skola professionella inom utbildningssektorn
  • En inlärningsplan samt -material har gjorts för lärar- och hjälplärarutbildningen inom utbildning för funktionshindrade
  • 700 professionella inom utbildningssektorn lärde sig kritiska kunskaper för att garantera stöd för barn med funktionshinder
 • Universitetssamarbete hjälper att notera barn med funktionshinder i undervisningen
  • Pilotutbildning för lärare tillsammans med Hanoi National University of Education för att öka på kvaliteten av utbildningen av lärare
 • Nationella riktlinjer och planer förbättrar resultaten för barnen
  • En handlingsplan för utbildningen av barn med funktionshinder infördes
  • Förbättrad övervakning av kvaliteten på utbildningstjänster för barn med funktionshinder
 • Smidigare samarbete och effektivare verksamhet med hjälp av kordinering
  • UNICEF har fortsatt arbeta med andra FN-organisationer, universitet samt medborgarrörelser för att främja barn med funktionshinder

UTGIFTER

 • Under året 2018-2019 användes 130 680€
 • 100% av de donerade medlen har använts under projektets gång

EFTER HAPPY-PROJEKTET

 • HAPPY-projektet medförde konkreta förändringar för barnens med funktionshinders liv
  • 9000 barn fick stöd för sin inlärning av stödtjänsterna
  • 4800 barn som tidigare inte tagit del av stödtjänsterna identifierades; en plan för att stöda inlärningen utvecklas för var och en av barnen och de erbjöds stödtjänster
  • Över 600 barn med funktionshinder samt beslutsfattare deltog i dialogevenemang som barnen själv ledde
 • HAPPY-projektet hjälpte professionella inom utbildning samt beslutsfattare att uppmärksamma barn med funktionshinders rättigheter och behov
  • 1480 lärare och myndigheter utbildades i barn med funktionshinders specialbehov och pedagogik samt att uppmärksamma barn med funktionshinder i planeringen och implementeringen av tjänster
  • Landsomfattande center sattes igång för inklusiv utbildning
  • Undersökningar om barn med funktionshinders situation leder nu statens beslutsfattares beslut för utbildningspolitiken, bl.a. i sammanställningen av den strategiska handlingsplanen
 • HAPPY-projektet främjade tillväxten av mer tolerans i familjer och samhällen som stöder deltagandet av barn med funktionshinder
  • 650 föräldrar lärde sig färdigheter som stöder den omfattande utvecklingen av barn med funktionshinder
  • 600 medlemmar i samhällen deltog i evenemang och sammankomster för att öka acceptansen samt rättigheterna för barn med funktionshinder