Familjerna Ahlström, Berner, Fazer, Hartwall och Paulig investerar nästan en halv miljon euro under tre år.

Barn- och mödradödlighet är fortfarande ett allvarligt problem i Rwanda, där nästan hälften av befolkningen lever under fattigdomsgränsen.

Familjerna stöder ett UNICEF-projekt för att förbättra kvaliteten och tillgängligheten av vård för nyfödda och deras mödrar. Den mest kritiska faktorn för att försäkra överlevnad av nyfödda och mödrar är hälsovårdarnas kompetens. Investeringen kommer att möjliggöra utbildning av personal i högkvalitativ vård av nyfödda samt förse hälsocentraler och sjukhus med utrustning för akut vård. Projektet implementeras under åren 2020 – 2022 i tio provinser.

Socialt ansvar har i årtionden spelat en stor roll bland familjebolag. Vi vill vara med och stödja målen för hållbar utveckling. I en global värld är ansvaret också globalt. Ett av målen för hållbar utveckling är att garantera ett hälsosamt liv och välbefinnande för människor i alla åldrar. För vår del vill vi stödja detta mål”, säger Linda Berner-Strandman, representant för familjen Berner.

Det är ett nöje att delta i detta internationellt unika projekt med flera familjer. En känsla av ansvar förenar våra familjer. För familjeföretagare känns det naturligt att trygga förutsättningarna för kommande generationer. Därför känns denna investering i UNICEFs arbete rätt säger Maria Linder, som representerar familjen Fazer.

Yrkeskunnig personal räddar livet på nyfödda och deras mammor

Familjerna Ahlström, Berner, Fazer, Hartwall och Paulig står bakom ”BF&HAPPY” -projektet, som är en uppföljning av HAPPY-projektet, där tre familjer stödde UNICEFs arbete i Vietnam.

Vi är mycket glada över detta stöd, som kommer att ha en stor, varaktig inverkan på Rwanda. Komplikationer under graviditet och förlossning är den främsta dödsorsaken hos kvinnor i reproduktiv ålder i Afrika söder om Sahara. De flesta av dessa dödsfall kunde undvikas med professionell personal och lämplig vård, säger Marja-Riitta Ketola, generalsekreterare för UNICEF Finland.

Nästan hälften av Rwandas befolkning är barn. Även om landet har gjort enorma framsteg under decennierna efter det förödande folkmordet kommer 32 barn per tusen att dö före sin första födelsedag. I Finland var situationen liknande i början av 1950-talet. Det finns flera orsaker till låg spädbarnsdödlighet i Finland (1,7 barn per tusen barn), t.ex. mödra- och barnrådgivning, vaccinationstäckning och förbättrad näring och hygien. *

Tilläggsuppgifter:

Nina Vähäpassi, chef företagssamarbete, Finlands UNICEF rf 050 505 6467 nina.vahapassi@unicef.fi

*Ytterligare information om spädbarnsdödligheten i Finland:

  • https://findikaattori.fi/fi/table/45
  • https://blogi.thl.fi/suomen-alhaisella-imevaiskuolleisuudella-on-monta-syyta/