Det har gått ett och ett halvt år sedan vi inledde vårt HAPPY-projekt tillsammans med UNICEF. Över två år från det att idén om att göra gott tillsammans som familjer föddes fick vi åka på en fältresa till Vietnam för att med egna ögon se resultatet av UNICEF:s program.

HAPPY är tre familjers och sammanlagt 581 familjemedlemmars och aktieägares ställningstagande för att bygga en bättre och mera jämställd värld på ett hållbart vis. Vi stöder UNICEF:s arbete, för vi vill att vår investering skall åstadkomma bestående resultat. Som direkt partner med olika länders regeringar kan UNICEF – och vi genom dem −  inverka på samhället ända in på lagstiftningsnivå. Den avkastning på vårt kapital som vi strävar efter är en bättre och mera rättvis värld.

Enligt den officiella statistiken finns det omkring 1,3 miljoner barn i Vietnam med någon form av handikapp. Siffran är av många orsaker i underkant. De handikappade barnen lever ett liv som är fullt av många olika hinder, börjande med att olika utvecklingsstörningar inte upptäcks tillräckligt tidig. Staten saknar också fungerande strukturer och tjänster för att hjälpa handikappade barn. Även lindriga funktionshinder kan innebära att barn aldrig får gå i skola och på så vis till sist blir utanför hela samhället.

Vårt projekt fortsätter, men redan nu har vi uppnått mycket. Vietnam har t.ex. infört en stödlärartitel, universitetens lärarutbildning har utökats med en speciallärarmodul som är en obligatorisk del av undervisningen och redan utexaminerade lärare får tilläggsutbildning om undervisning för barn med särskilda behov. Dessutom har 14 stödcentra för handikappade barn öppnats under den tid som programmet har pågått (det slutliga antalet kommer att vara minst 63, d.v.s. ett center för varje provins). Därtill har verktyg för diagnosticering av olika handikapp utvecklats och de beslutsfattare som svarar för undervisningen i provinserna har utbildats.

I början på november 2017 lanserades projektet YHDESSÄ parallellt med HAPPY. Målet är att få fler familjer/familjeföretagare att gå ihop för att göra gott. Mera information om projektet kommer att meddelas senare.

Länk till FB-sidan: https://www.facebook.com/happyfromfinland/