Under den ledande korona-krisen är det allt fler som känner sig ensamma och behöver prata med någon då de befinner sig i karantän. Detta handlar inte enbart om seniorer, utan även ungdomar som inte är vana med bristen på det sociala livet, samt barnfamiljer som vanligen träffar andra barn och föräldrar varje dag på dagis eller i skolan. HelsingforsMission, som redan tidigare erbjudit tjänster där man antingen på plats, eller via telefon, kan tala med någon om hur man känner och upplever sin situation, fortsätter på grund av smittorisken att utföra samtalen via telefon, där antingen en professionell eller en volontär tar emot samtalen, beroende på behovet. Telefontjänster som erbjuds seniorer är bland annat ”Keikka-apu”, ”Aamukorva” samt ”Lyssnande örat” medan ”Krisjouren för unga” finns till för ungdomar som behöver någon att prata med.

För att kunna utveckla arbetet och tjänsterna under korona-krisen, har August Ludvig Hartwalls stiftelse donerat 16 000€ till HelsingforsMission.

Läs mer om HelsingforsMission eller om samtalstjänsterna genom att klicka här: https://www.helsingforsmission.fi/helsingforsmission