Den 6 november döptes oljebekämpningsbåten till Pia Elisabeth under en högtidlig corona-anpassad ceremoni i Obbnäs. 

Föreningen Pelikangillet grundades år 2009 av marinens reservister som bland annat utbildats för att kunna användas under oljebekämpningsuppdrag. Föreningen beslöt 2010 att starta ett oljebekämpningsbåt-projekt.

År 2012 kontaktade Pelikangillet familjen Hartwall angående deras oljebekämpningsbåt-projekt. Familjerådet som då verkade beslöt att  stöda Pelikangillets oljebekämpningsprojekt. I september 2012 skrev Hartwall Capital under ett avtal var de lovade betala 100 000€ då Pelikangillet fått den resterande summan insamlad, kontraktet var i kraft i fem år.

År 2014 grundades August Ludvig Hartwalls stiftelse och en av stiftelsens ändamål är främjande av ren miljö, så projektet flyttades till ALH stiftelsen. Pelikangillet fick inte samlat medlen till en ny båt, men Marinen kom emot och flyttade 2016 en från användningen borttagen Jurmo-klassens båt U-601 till Pelikangillets förfogande för att ändras till en oljebekämpningsbåt.

Pelikangillet kontaktade stiftelsen och berättade att projektet om en oljebekämpningsbåt nu blir verklighet och önskade att stiftelsen skulle välja en fadder och ett namn till båten. Stiftelsens styrelse ansåg att Pia Alsi som varit med om projektet ända från början var passlig som fadder och att båten skulle nämnas efter henne Pia Elisabeth. 

ALH stiftelsen donerade de utlovade 100 000€ och båten U-601 började repareras och ändras 2017. Det mesta arbete gjordes av Pelikangillets medlemmar som frivilligt arbete och efter sammanlagt  ca 4 000 manarbetstimmar och tre år sjösattes båten 2020.