Donationer

August Ludvig Hartwalls stiftelse bistår årligen ideella organisationer som verkar för familjer och personer som av sociala, medicinska, åldersmässiga eller andra oförutsedda orsaker är i behov av hjälp, samt för att främja en ren natur. Ändamålen stöds främst i Finland, men kan även stödas globalt.

Stiftelsen är Hartwall-släktens kanal för att bistå och stöda samhället. Vi strävar till att delta som långsiktiga finansiärer i projekt så att vi kan se arbetets resultat och nytta på sikt. Av den här orsaken har stiftelsen ingen särskild ansökningsprocess för donationer.

Vi är alltid intresserade av nya initiativ, och därför får man gärna meila oss uppgifter om diverse projekt, info(at)alhartwallsstiftelse.fi

Donationer 2019

 

August Ludvig Hartwalls stiftelse donerade 2019 totalt 153 550€. Stiftelsen hade till sitt förfogande 124 000€ av stiftelsens ”egna pengar” till donationer och resten 29 550€ är donerade medel till stiftelsen öronmärkta till donationer.

Styrelsen planerade att 2019 donera något mera till kategorin familjer och personer som av olika orsaker är i behov av hjälp, främst till barn och ungdomar, än främjande av ren miljö. Samtidigt bekantade sig styrelsen med olika organisationer som jobbar för en ren miljö. Av donationerna 2019 gick 61% till kategorin familjer och personer i behov av hjälp och 29% till främjande av ren miljö.

Före stiftelsen donerade familjen Hartwall små summor till krisområden främst till utsatta barn (s.k. krisdonationer), detta har stiftelsen fortsatt med. Av donationerna 2019 gick 10% till krisdonationer.

Donationerna fördelade sig år 2019 till Finland 59% och Globalt 41%, vilket är en större mängd globalt än planerat. Under de sex år som stiftelsen donerat medel är fördelningen 70%/30%, vilket är närmare den fördelning som stiftelsen planerat att hålla under lång sikt.

ALH donerat 2019 Belopp Ändamål
   
Understöd till familjer och personer i behov av hjälp
BF&HAPPY/Unicef  Info 40 000,00 € Improved quality of care to reduce maternal and newborn mortality in Rwanda
Poikien talo  Info 10 000,00 € Poikien talos verksamhet
Käpy ry  Info 10 000,00 € Surevan kohtaaminen -hanke
Krisjouren för unga  Info 7 000,00 € Gruppverksamhet i samband med Tamine-teater i svenskspråkiga skolor i huvudstadsregionen
Hope ry   Info 5 000,00 € 12 cycklar och 70 barn Borgbacken-dag
Shed   Info 5 000,00 € Sheds verksamhet
Kolari komun 2 050,00 € Matkuponger
Suomen Nuorisoseurat ry  Info 500,00 € Tända ljus på Finlands presidenters gravar 5.12
Totalt 94 550,00 €
Främjandet av ren miljö
John Nurminen stiftelsen, Östersjön   Info 20 000,00 € Östersjö-projektet
WWF, arbete mot klimatförändring   Info 15 000,00 € Arbete mot klimatförändring
Suomen Luonnonsuojeluliitto  Info 9 000,00 € Utrotningshotade djur i Finland
Totalt 44 000,00 €
Krisdonation
Unicefs katastroffond  Info 10 000,00 €  
Unicef 5 000,00 € Krisen i Mosambik, Malawi och Zimbabwe efter tyfonen Idai.
Totalt 15 000,00 €

Totalt 2019

153 550,00€

  

 

ADRESS

August Ludvig Hartwalls Stiftelse
Norra Esplanaden 5
00170 Helsingfors

NYHETSBREV

Stiftelsen har ett elektroniskt nyhetsbrev

KONTAKT

info(ät)alhartwallsstiftelse.fi
Kontaktformulär här