Donationer


August Ludvig Hartwalls stiftelse bistår årligen aktörer som verkar för familjer och personer som av sociala, medicinska, åldersmässiga eller andra oförutsedda orsaker är i behov av hjälp, samt för att främja en ren natur. Stiftelsen är Hartwall-släktens kanal för att bistå och stöda samhället. Vi strävar till att delta som långsiktiga finansiärer i projekt så att vi kan se arbetets resultat och nytta på sikt. Av den här orsaken har stiftelsen ingen särskild ansökningsprocess för donationer.

Vi är alltid intresserade av nya initiativ, och därför får man gärna meila oss uppgifter om diverse projekt, info(ät)alhartwallsstiftelse.fi

Donationer 2018

 

August Ludvig Hartwalls stiftelse donerade 2018 totalt 247 982,66€. Stiftelsen hade till sitt förfogande till donationer 100 000€ av stiftelsens ”egna pengar” och resten är donerade medel öronmärkta för donationer år 2018.

Styrelsen planerade att 2018 donera något mera till kategorin familjer och personer som av olika orsaker är i behov av hjälp än främjande av ren miljö. Samtidigt hade styrelsen beslutat att under 2018 bekanta sig med olika sätt att understöda främjande av ren miljö.

Före stiftelsen donerade familjen Hartwall små summor till krisområden främst till utsatta barn (s.k. krisdonationer), detta planerade stiftelsen att fortsätta med. Därtill fortsatte stiftelsen utveckla det påbörjade arbetet med andra stiftelser, så kallade HAPPY och YHDESSÄ-projekt. HAPPY kommer att presenterades på FBN World Summit i Venedig 10-13.10.2018.

 

Understöd till familjer och personer i behov av hjälp (ca 66%)

Pääkaupungin turvakoti ry (Kilpola-enheten)

Stiftelsen donerade en anställds årslön till Pääkaupungin turvakoti ry:s bostadsenhet Kilpola. Bostadsenheten består av 18 lägenheter, små ettor eller tvåor, som är ämnade för kunder efter en skyddshemsperiod för fortsatt stött boende. Syftet med bostadsenheten är att med hjälp av stöd i boendet, hjälpa kunder att bygga och upprätthålla ett våldfritt liv. Stödboendet är en tjänst som hjälper kunden att överleva på egen hand.

Läs mer här: http://www.alhartwallsstiftelse.fi/paakaupungin-turvakoti-rys-bostadsenhet-kilpola-fick-en-julklapp-av-alh-stiftelsen/

Unicef/Vietnam (HAPPY-projektet)

ALH stiftelsen ingick i februari/2016 ett treårigt avtal, tillsammans med Familjen Paulig och Eva Ahlströms stiftelse, med Finlands UNICEF om att stöda utbildning av handikappade barn i Vietnam. Av projektet (HAPPY-Hartwall Ahlström Paulig perheet yhdessä), som finansieras av de tre familjerna och förverkligas av UNICEF, berörs 1,3 miljoner handikappade barn, samt deras familjer, i Vietnam. På det här konkreta sättet vill vi visa att vi känner och tar vårt globala ansvar. Vi vill även inspirera andra familjer, organisationer, individer och företag att delta i globala filantropiska projekt, till exempel som vi – tillsammans.  

Tre år har nu gått och den sista andelen för projektet har donerats.

Läs mer om projektet här: http://www.alhartwallsstiftelse.fi/unicef-i-vietnam/, och här: http://www.alhartwallsstiftelse.fi/familjerna-hartwall-ahlstrom-och-paulig-forenar-sina-krafter-for-att-stoda-unicefs-arbete-i-vietnam/, samt här: http://www.alhartwallsstiftelse.fi/inklusiv-utbildning-for-barn-med-funktionshinder-i-vietnam/.

 

FinFami rf. Nylands ”Start”-projekt

Läs mer om projektet på stiftelsens hemsida: http://www.alhartwallsstiftelse.fi/alh-stiftelsen-stoder-finfami-nyland-rf-i-pre-start-projektet-for-unga-som-riskerar-social-utslagning-i-huvudstadsregionen/ och på FinFami rf. Nylands hemsida: https://www.finfamiuusimaa.fi/pre-start/

 

Sjukhusclownerna

Läs mer här: https://sairaalaklovnit.fi/sv/

 

Aseman Lapset

Läs mer om Aseman Lapset:s verksamhet: http://www.asemanlapset.fi/ och om stiftelsens tidigare projekt tillsammans med dem: http://www.alhartwallsstiftelse.fi/den-nya-walkers-bussen-ar-nu-klar/

 

Krisjouren för Unga

Läs mer om Krisjouren för unga här: https://www.helsingforsmission.fi/ungdomar

 

Kansainvälinen Hiihtokoulu

Läs mer om Kansainvälinen Hiihtokoulus verksamhet här: https://www.kansainvalinenhiihtokoulu.fi/ samt på stiftelsens hemsida här: http://www.alhartwallsstiftelse.fi/kv-hiihtokoulu/ och här: http://www.alhartwallsstiftelse.fi/besok-fran-kansainvalinen-hiihtokoulu/

 

Veikko ja Lahja Hurstin Laupeuden työ ry

Läs mer om donationen på stiftelsens hemsida här: http://www.alhartwallsstiftelse.fi/alh-stiftelsen-ar-med-och-stoder-veikko-ja-lahja-hurstin-laupeudentyo-rys-julfest-for-ensamma-och-samre-bemedlade/ och på Veikko ja Lahja Hurstin Laupeiden työ ry:s hemsida här: http://hurstinapu.fi/

 

Poikien Puhelin

Läs mer om Poikien puhelin här: http://www.vaestoliitto.fi/vaestoliitto/mita_vaestoliitto_tekee/palvelut/puhelinneuvonta/poikien_puhelin/

 

Poikien Talo

Läs mer om Poikien Talo på deras hemsida här: https://poikientalo.fi/

 

Tyttöjen Talo

Läs mer om Tyttöjen Talo på deras hemsida här: https://tyttojentalo.fi/

 

Shed Helsinki Säätiö

Läs mer om Shed Helsinki Säätiös verksamhet här: https://www.shedhelsinki.fi/

 

Julmat presentkort, Kolari kommun

Läs mer om donationen på stiftelsens hemsida: http://www.alhartwallsstiftelse.fi/august-ludvig-hartwalls-stiftelses-traditionella-lillajulsfest/

 

Rädda Barnen, Sportfadder

Läs mer om Rädda Barnens sportfadderverksamhet här: https://www.raddabarnen.se/stod-oss/bli-fadder/ samt om stiftelsens ungdomsutskotts insamling för donationen här: http://www.alhartwallsstiftelse.fi/cafe-mehuhetki-2018/

 

Finlands Ungdomsarbete Allians rf 

Alianssi är en nationell service- och intresseorganisation för ungdomsarbete, stiftelsen donerade för att Alianssi kunde tända gravljus på presidenternas gravar 5.12.2018.

Läs mer om Alianssis verksamhet här: https://www.alli.fi/

 

Främjandet av ren miljö (ca 21%)

Pelikangillet

Föreningen Pelikangillet grundades 2009 och har för tillfället 35 medlemmar. 2010 upptäckte gillet att det fanns ett behov av fler oljebekämpningsbåtar, samt att de ville vara med och hjälpa om en oljekatastrof skulle uppstå längs med Finlands kustområde.

År 2016 donerade marinen en U-601 till Pelikangillet. Båten kommer att användas som en oljebekämpningsbåt som hjälper till om en oljekatastrof skulle uppstå. När Pelikangillet fick båten måste den dock renoveras och modifieras för att fungera som en oljebekämpningsbåt, vilket de nu har kunnat göra tack vare stiftelsens donationer på sammanlagt 100 000€ över två år. Detta års donation var den sista av de två.

Läs mer om projektet på stiftelsens hemsida här: http://www.alhartwallsstiftelse.fi/pelikangillets-oljebekampningsbat-ar-snart-klar-for-sjosattning/ och Pelikangillet här: http://www.securityeasy.fi/pelikaanikilta/tuki.htm

WWF, ilmasto

Läs mer om WWF här: https://wwf.fi/uhat/ilmastonmuutos/

 

Krisdonation (ca 13%)

CMI

Läs om CMI:s verksamhet här: http://cmi.fi/fi/

 

YHDESSÄ (Unicef, Syriska barn)

Läs mer om YHDESSÄ-projektet här: http://www.alhartwallsstiftelse.fi/yhdessa-donatorerna-var-pa-besok-hos-unicef-14-2-2018/ samt här: http://www.alhartwallsstiftelse.fi/alh-deltar-i-unicefs-yhdessa-tacktillfalle/

 

Unicef, Syd-Sudan (hungerkrisen)

Läs mer om Unicefs insamling för hungerkrisen i Syd-Sudan här: https://www.unicef.fi/tue-tyotamme/etela-sudanin-lapsille/

 

 

 

 

 

ADRESS

August Ludvig Hartwalls Stiftelse
Norra Esplanaden 5
00170 Helsingfors

NYHETSBREV

Stiftelsen har ett elektroniskt nyhetsbrev

KONTAKT

info(ät)alhartwallsstiftelse.fi
Kontaktformulär här