Donationer

Donationer

August Ludvig Hartwalls stiftelse bistår årligen ideella organisationer som verkar för familjer och personer som av sociala, medicinska, åldersmässiga eller andra oförutsedda orsaker är i behov av hjälp, samt för att främja en ren natur. Ändamålen stöds främst i Finland, men kan även stödas globalt.

Stiftelsen är Hartwall-släktens kanal för att bistå och stödja samhället. Stiftelsens styrelse har beslutat att stiftelsen strävar till att delta som långsiktig finansiär i projekt så att man kan se arbetets resultat och nytta på sikt. Av den här orsaken har stiftelsen ingen särskild ansökningsprocess för donationer och donerar inte för tillfället åt privatpersoner.

Vi är alltid intresserade av nya initiativ, och därför får man gärna maila oss uppgifter om diverse projekt, info@alhartwallsstiftelse.fi

Donationer 2023

August Ludvig Hartwalls stiftelse donerade år 2023 totalt 378 008 euro till valda aktiviteter och projekt. Donationerna bestod av Stiftelsens andel på 150 000 euro och av 228 000 euro som donerats till Stiftelsen under 2023.

Understöden för familjer och personer i behov av hjälp ökade under 2023. Donationerna har styrts främst till verksamheter som stödjer barn och ungdomar i deras vardag. Valda samarbetspartners är bland annat Stationens Barn, Helsingfors Mission, Luckan och Psykosociala förbundet. Projektet “School to belong” som drivs av Helsingfors Mission, finansieras tillsammans med Eva Ahlströms stiftelse, familjeföretagen Berner Oy  och Veikko Laine Oy. 

Stiftelsen inledde 2023 ett treårigt samarbete med Finlands Naturskyddsförbund för att återställa träsket Puolanka i Myllypuro samt till ett projekt med mål att öka intresset för närnaturen. Samarbetet med John Nurminens stiftelse fortsatte med ett nytt projekt vars mål är att återställa havsängarna på havsbottnen i Finska viken. 

August Ludvig Hartwalls stiftelse har via projektet “Lekglädje” bidragit till att stödja vardagen för barn i Ukraina. Projektets mål var att bygga två lekparker, en i Lviv och en i Kiev. Lekparken i Lviv har redan tagits i bruk och parken i Kiev blir färdig under 2024. Stiftelsen har också bidragit till Unicefs insamling till förmån för Ukraina och dess grannländer. 

År 2023 styrdes 39% av donationerna till kategorin “familjer och personer i behov av hjälp”, 37% till “främjande av ren miljö” och 24% till “kriser”. Av donationerna fördelades 76% inom Finland och 24% globalt.

En förteckning över donationerna för år 2023 finns nedan.