Våren 2020 beslöt stiftelsens styrelse att donera medel till Förbundet för mödra-och skyddshem för att kunna delas ut till sina medlemsföreningar att använda till sommaraktiviteter för barn och deras familjer.

Donationen delades jämnt ut till fem medlemsföreningarna. Tre av dem, Lapsen kengissä ry/Varkauden Perhetalo, Kaapatut lapset ry och Pienperheyhdistys ry använde donationen sommaren 2020, de övriga två föreningarnas medel flyttades till sommaren 2021. 

Med donationen ordnades under sommaren bland annat utfärder till en lokal djurgård, Noux, Borgbacken, och Blåbärlandets äventyrspark, samt två paddlingsutfärder. Allt som allt deltog 268 barn och deras familjer i aktiviteterna.