Coronaåret ledde bland unga till ett ökat hjälpbehov och en ökad ensamhet. HelsingforsMission utvidgade sin serviceverksamhet för unga och trots att situationen var exceptionell förmådde man hjälpa unga snabbt och individuellt.

 Med hjälp av en separat finansiering, som även August Ludvig Hartwalls stiftelse deltagit i, har ett projekt att utveckla HelsingforsMissions tjänster för unga startat år 2020. Genom detta projekt har man kunnat hjälpa allt fler ungdomar.

Läs mera om HelsingforsMissions arbete år 2020: https://www.helsingforsmission.fi/uutiset/coronaaret-en-chock-for-ungas-vardag-%E2%80%93-allt-fler-fick-hjalp-av-helsingforsmission