Stiftelsen för Naturarvet – Barnens Skog

Stiftelsen för Naturarvet – Barnens Skog

Stiftelsen för naturarvet är en privat stiftelse vars syfte är att skydda gamla skogar. Stiftelsen använder donerade medel till att köpa gamla skogar som står i så naturligt tillstånd som möjligt och ansöker om permanent fridlysning av sina skogar enligt...
Stöd till Apuu-chatten för 7-12 åriga barn

Stöd till Apuu-chatten för 7-12 åriga barn

Apuu-chatten grundades i slutet av april 2020 av SOS-barnbyarna för att svara på ett behov av stöd för 7-12 åriga barn, då coronarestriktionerna även drabbade barnen. Snabbt märktes det att det fanns ett stort behov av hjälp med låg tröskel för barnen. Stiftelsen...
Dop av Pia Elisabeth 6.11.2020

Dop av Pia Elisabeth 6.11.2020

Den 6 november döptes oljebekämpningsbåten till Pia Elisabeth under en högtidlig corona-anpassad ceremoni i Obbnäs.  Föreningen Pelikangillet grundades år 2009 av marinens reservister som bland annat utbildats för att kunna användas under oljebekämpningsuppdrag....