Under August Ludvig Hartwalls stiftelses sista möte år 2018 gjordes beslutet om att stöda Bostadsenheten Kilpolas verksamhet, som fungerar under Pääkaupunkiseudun turvakoti ry, så att bostadsenheten kan anställa en ny arbetstagare som ska jobba främst med barn. Med hjälp av en extra anställd får barn nu mer tid för att processera sin familjs situation på en bredare skala.

Bostadsenheten Kilpola är ett bostadshus med 18 lägenheter i Gårdsbacka, Helsingfors. Enhetens ettor och tvåor är en språngbräda för individuell läkning och ett steg mot ett nytt liv för de vuxna som mött olika slag av våld i sitt förhållande, samt möjligen även för familjens barn. Våld kan innebära fysiskt, emotionellt, sexuellt eller t.ex. ekonomiskt våld.

Ungefär 60% av de bofasta i enheten är av utländsk bakgrund. De behöver hjälp och stöd för att fortsätta sina liv efter en svår tidsperiod. På bostadsenheten får man hjälp med språkproblem, att hitta ett nytt hem, att söka stöd, att kommunicera etc.

Vi är glada att kunna vara med och stöda Kilpolas otroligt viktiga arbete. Bekanta dig med bostadsenheten Kipolas verksamhet här: