Två av stiftelsens medlemmar deltog 30.10 i ett besök på SOS-barnbys familjerehabilitering i Vanda. Stiftelsen donerade år 2014 en summa för att hjälpa till att inreda de nya lägenheterna familjer i behov av hjälp får använda den tid de bor i Vanda. Lägenheterna befinner sig mitt bland andra ”normala” lägenheter, vilket ger SOS-invånarna en bättre chans att integrera sig i samhället efter att de gått igenom en svår period. Stiftelsen är mycket glada över SOS-barnbys verksamhet och kommer även i framtiden att fortsätta jobba tillsammans med föreningen.

Läs mer om SOS-barnbys verksamhet här: https://www.sos-lapsikyla.fi/tietoa-meista/organisaatio/sv/