Pääkaupunkiseudun turvakoti ry:s bostadsenhet Kilpola fick i slutet av året 2018 en donation av stiftelsen för att möjliggöra anställningen av en barnarbetare på heltid, för ett år, under år 2019.  

En tilläggs barnarbetare har möjliggjort att alla barn har kunnat delta i viktiga individuella träffar, där man kan gå igenom barnens situation på individnivå. Barnarbetaren har även möjliggjort att barn som inte är trygga får tillräckligt med vuxen uppmärksamhet enligt dereas egna behov, samt att föräldrarna får vägledning i att bygga upp en trygg miljö för barnet.  

“Ert stöd är verkligen viktigt i och med att det under ett år ger kraften att långsiktigt planera, genomföra och svara på de oundvikliga förändringsfaktorerna inom kundarbetet” (citatet översatt) säger Pääkaupungin turvakoti ry:s verksamhetsledare Karola Grönlund.