”Jokaiselle lapselle lounas”-kampanjen får mer finansiering

”Jokaiselle lapselle lounas”-kampanjen får mer finansiering

På grund av den ledande koronakrisen har en del skolor och daghem slutat att erbjuda luncher till barn, då de flesta eleverna och dagisbarn stannar hemma för att undvika smitta. För många mindre bemedlade familjer betyder detta att barnen i värsta fall inte har...
Aktuellt från ALH: HelsingforsMission

Aktuellt från ALH: HelsingforsMission

August Ludvig Hartwalls stiftelse har skrivit under ett samarbetsavtal med HelsingforsMission. Tillsammans investerar Eva Ahlströms stiftelse, familjeföretaget Berner Ab, August Ludvig Hartwalls stiftelse, Päivikki och Sakari Sohlbergs stiftelse samt familjeföretaget...
ALH deltog i Nordiska Stiftelsekonferansen

ALH deltog i Nordiska Stiftelsekonferansen

August Ludvid Harwalls Stiftelsen deltog mangrant i den 7. Nordiska stiftelsekonferensen som hölls i Helsingfors på Hanaholmen, i november. På plats var ordförande Pia Alsi, Vladimira Therman, Susanna Hartwall och Jonas Tallqvist. På konferensen deltog ca. 160...