Stiftelsen för Naturarvet – Barnens Skog

Stiftelsen för Naturarvet – Barnens Skog

Stiftelsen för naturarvet är en privat stiftelse vars syfte är att skydda gamla skogar. Stiftelsen använder donerade medel till att köpa gamla skogar som står i så naturligt tillstånd som möjligt och ansöker om permanent fridlysning av sina skogar enligt...
Stöd till Apuu-chatten för 7-12 åriga barn

Stöd till Apuu-chatten för 7-12 åriga barn

Apuu-chatten grundades i slutet av april 2020 av SOS-barnbyarna för att svara på ett behov av stöd för 7-12 åriga barn, då coronarestriktionerna även drabbade barnen. Snabbt märktes det att det fanns ett stort behov av hjälp med låg tröskel för barnen. Stiftelsen...