Projektets målsättning är att utveckla en verksamhetsmodell, så kallad ”PRE-START-träning”, för de ungdomar som berörs av ungdomslagen och har utmaningar (Jmf. unga utanför). Ungdomarna nås exempelvis via det uppsökande ungdomsarbetet eller via multiprofessionellt samarbete och de behöver speciella stödåtgärder för att hen kan börja med att planera sin framtid. Dessa ungdomar behöver fördjupade kunskaper i social växelverkan t.ex. via familje- och grupphandledningsmetoder. Meningen är också att lyfta fram FinFamis kunnande inom området, som är av betydelse, för att ge mervärde inom multiprofessionellt samarbete.

Målsättningen är alltså att med ”verkstads”-terminologi få dessa ungdomar tränade och handledda vidare till startträning, verkstad, flexibla studier eller t.ex. till arbetsprövning. Samarbetet utvecklas och fördjupas också med andra aktörer som producerar ”tväradministrativa” tjänster gällande lågtröskelverksamhet, exempelvis navigatorer, socialtjänster och tredje sektorn.

Tillsammans med ungdomsverkstaden Sveps även har en grupp för svenskspråkiga anhöriga startats, där målsättningen är att med gemensamma krafter hjälpa de unga att få fortsatt vägledning till studier, jobb eller annan åtgärd. Samarbete har också byggts upp med utbildningsarrangören Omnia, där meningen är att stöda ungdomar inom yrkesförberedande verksamhet, där social styrka behövs. Det är frågan om en handledande utbildning inom yrkesutbildningen (s.k VALMA studier) för VALMA studerande samt speciellt kvinnliga invandrare.

De 2 grupperna som nu startats är en bra början för den praktiska verksamheten och ger säkert riktlinjer i hurdan utsträckning och med vilka resurser verksamheten fortsätter. Utvecklandet av multiprofessionellt samarbete med andra aktörer fortsätter.

Projektet understöds förutom av Undervisnings- och kulturministeriet av Svenska kulturfonden samt andra fonder och stiftelser som vill förebygga ungas social utslagning och utanförskap. August Ludvig Hartwalls stiftelse var en av de som bestämde sig att vara med och stöda projektet.

Läs mer om FinFamis verksamhet här: https://www.finfamiuusimaa.fi/