Projektin tavoitteena on kehittää toimintamalli, eli niin sanottu ”PRE-START-valmennus”, niille nuorisolain mukaisille nuorille, joilla on haasteita (vrt. ulkopuoliset nuoret), jotka esimerkiksi etsivän nuorisotyön tavoittamina tarvitsevat erityisiä tukitoimia suunnitellessaan tulevaisuuttaan kuten esim. starttivalmennukseen siirtymistä. Nämä nuoret tarvitsevat vielä syventäviä sosiaalisen vuorovaikutuksen taitoja hyödyntäen esimerkiksi perhe -ja ryhmäohjausmenetelmää. Tarkoituksena on nostaa esiin myös FinFamin osaaminen asiassa, lisäarvoa tuottavaksi palvelukokonaisuudeksi edistämään monialaista yhteistyötä.

Tavoitteena on siis saada nämä nuoret pajatermein valmennettua ja ohjattua eteenpäin, starttivalmennukseen, työpajalle, joustaviin opintoihin ja esimerkiksi työkokeiluun. Yhteistyötä kehitetään ja syvennetään myös pääkaupunkiseudun muiden matalan kynnyksen monialaisia palveluja tuottavien toimijoiden, kuten ohjaamot, sosiaalipalvelut ja kolmas sektori, kanssa.

Nuorten työpaja Svepsin kanssa on käynnistynyt ryhmä ruotsinkielisille omaisille, jonka tarkoituksena on edesauttaa lähiomaisten mukaan saamista yhteisiin tukitoimiin sekä jatkopolkuihin, opiskeluun, töihin tai muihin toimenpiteisiin. Yhteistyötä on myös rakennettu koulutuskunta Omnian kanssa.

Nyt olemassa olevat 2 ryhmää ovat hyvä alku käytännön toiminnalle ja luovat myös suuntaviivoja miten laajaksi ja minkälaisin resurssein toiminta etenee. Muiden toimijoiden kanssa pyritään edelleen kehittämään yhteistyötä.

Hanke on saanut rahoitusta Opetus- ja kultturiministeriön lisäksi Svenska kulturfondenilta sekä muilta säätiöiltä jotka tukevat nuorten sosiaalista vahvistamista sekä haluavat ennaltaehkäistä ulkopuolisuutta. August Ludvig Hartwallin säätiö oli yksi säätiöistä, joka päätti olla mukana tukemassa hanketta.

Lue lisää FinFamin toiminnasta täältä: https://www.finfamiuusimaa.fi/