August Ludvid Harwalls Stiftelsen deltog mangrant i den 7. Nordiska stiftelsekonferensen som hölls i Helsingfors på Hanaholmen, i november. På plats var ordförande Pia Alsi, Vladimira Therman, Susanna Hartwall och Jonas Tallqvist. På konferensen deltog ca. 160 personer från alla nordiska länder, både från små stiftelser till mycket stora och mera renommerade. På plats var bland annat Svenska Kulturfonden, Lotta Svärd stiftelsen, Axfoundation från Sverige, Velux Foundation från Danmark och Store norske leksikon Norge.

Huvudtemat för konferensen var Oförutsägbarhet och mera specifikt ”Hur påverkar oförutsägbarheten inom samhällsutvecklingen stiftelsernas verksamhet och de ändamål som vi stöder?” Programmet var indelat i föreläsningar och ”work shops” där man diskuterade i mindre grupper speciella teman. Vi hade den stora glädjen att få höra den prisbelönta författaren och journalisten Göran Rosenberg tala om ” Tillit, tillförsikt och samhällsbygge i de asociala mediernas tidevarv” och filosofen Susanna Lindberg presenterade sin syn på de etiska och moraliska konsekvenserna av digitaliseringen.

Fyra nordiska stiftelser som agerar kraftfullt och annorlunda presenterade sina satsningar. Varje stiftelse är på sitt sätt föregångare och utnyttjar sin självständiga position för att påverka inom ett specifikt område. Temana var bland annat ett revolutionerande sätt att göra skolning, en dansk satsning på att rena miljön och speciellt vattnet, ett projekt där man utvecklar växtbaserad protein, och skapande av en gratis virtuell uppslagsbok.

I work shopparna kunde man diskutera teman som, ”Pengarna och evigheten – framtidens förmögenhetsförvaltning”, ”Gör pengarna skillnad? – Hur stiftelserna påverkar samhällsklimatet”, ”Stabilitet eller risk – hur väljer stiftelserna” eller ”Tillsammans – vad kan stiftelserna vinna på samarbete”. Diskussionerna var mycket livliga och fördes aktivt på åtminstone tre språk.

Stämningen på konferensen var mycket familjär och man kände ett starkt förtroende att dela erfarenheter med varandra. Trots att vi är en ung och ny stiftelse så var vi välkomna att knyta kontakter med de mera ”garvade” stiftelserna, samtidigt som det finns ett genuint intresse till samarbete både i Finland och mellan de nordiska länderna. Vi fick många värdefulla kontakter, många intressanta tankar på hur vi kan gå vidare i vår verksamhet men också en bekräftelse på att vi har gjort många saker bra och har en bra grund för att jobba vidare.