Dop av Pia Elisabeth 6.11.2020

Dop av Pia Elisabeth 6.11.2020

Den 6 november döptes oljebekämpningsbåten till Pia Elisabeth under en högtidlig corona-anpassad ceremoni i Obbnäs.  Föreningen Pelikangillet grundades år 2009 av marinens reservister som bland annat utbildats för att kunna användas under oljebekämpningsuppdrag....

läs mer
Martha-Östersjön 2.0

Martha-Östersjön 2.0

ALH Stiftelsen har gått med i Martha förbundets projekt Östersjön 2.0. med 20 000€. Projektet startade sommaren 2020 och är ett treårigt projekt med syftet att öka allmänhetens medvetenhet om Östersjöns tillstånd och övergödning, samt att öka användningen av...

läs mer
Donationen till HOPE r.f. skapade glädje på sommaren

Donationen till HOPE r.f. skapade glädje på sommaren

I början av sommaren gjorde stiftelsen beslut om att rikta en donation till Hope r.f. Tanken med donationen var att stöda mindre bemedlade familjer och skapa glädje åt dem genom sommaraktiviteter och hobbyredskap. Medlen riktades till Uleåborg, Tammerfors, Vasa och...

läs mer
Aktuellt från ALH: HelsingforsMission

Aktuellt från ALH: HelsingforsMission

August Ludvig Hartwalls stiftelse har skrivit under ett samarbetsavtal med HelsingforsMission. Tillsammans investerar Eva Ahlströms stiftelse, familjeföretaget Berner Ab, August Ludvig Hartwalls stiftelse, Päivikki och Sakari Sohlbergs stiftelse samt familjeföretaget...

läs mer
ALH deltog i Nordiska Stiftelsekonferansen

ALH deltog i Nordiska Stiftelsekonferansen

August Ludvid Harwalls Stiftelsen deltog mangrant i den 7. Nordiska stiftelsekonferensen som hölls i Helsingfors på Hanaholmen, i november. På plats var ordförande Pia Alsi, Vladimira Therman, Susanna Hartwall och Jonas Tallqvist. På konferensen deltog ca. 160...

läs mer
ADRESS

August Ludvig Hartwalls Stiftelse
Norra Esplanaden 5
00170 Helsingfors

NYHETSBREV

Stiftelsen har ett elektroniskt nyhetsbrev

KONTAKT

info(ät)alhartwallsstiftelse.fi
Kontaktformulär här