Stiftelsedagen 2021

Stiftelsedagen 2021

För en bestående förändring August Ludvig Hartwalls stiftelse grundades för att hedra och fortsätta tidigare generationers filantropiska arbete samt för att inspirera kommande generationer att tillsammans jobba för goda ändamål. Att arbetet sker i...

läs mer
Stiftelsen för Naturarvet – Barnens Skog

Stiftelsen för Naturarvet – Barnens Skog

Stiftelsen för naturarvet är en privat stiftelse vars syfte är att skydda gamla skogar. Stiftelsen använder donerade medel till att köpa gamla skogar som står i så naturligt tillstånd som möjligt och ansöker om permanent fridlysning av sina skogar enligt...

läs mer
Stöd till Apuu-chatten för 7-12 åriga barn

Stöd till Apuu-chatten för 7-12 åriga barn

Apuu-chatten grundades i slutet av april 2020 av SOS-barnbyarna för att svara på ett behov av stöd för 7-12 åriga barn, då coronarestriktionerna även drabbade barnen. Snabbt märktes det att det fanns ett stort behov av hjälp med låg tröskel för barnen. Stiftelsen...

läs mer
Dop av Pia Elisabeth 6.11.2020

Dop av Pia Elisabeth 6.11.2020

Den 6 november döptes oljebekämpningsbåten till Pia Elisabeth under en högtidlig corona-anpassad ceremoni i Obbnäs.  Föreningen Pelikangillet grundades år 2009 av marinens reservister som bland annat utbildats för att kunna användas under oljebekämpningsuppdrag....

läs mer
Martha-Östersjön 2.0

Martha-Östersjön 2.0

ALH Stiftelsen har gått med i Martha förbundets projekt Östersjön 2.0. med 20 000€. Projektet startade sommaren 2020 och är ett treårigt projekt med syftet att öka allmänhetens medvetenhet om Östersjöns tillstånd och övergödning, samt att öka användningen av...

läs mer
Donationen till HOPE r.f. skapade glädje på sommaren

Donationen till HOPE r.f. skapade glädje på sommaren

I början av sommaren gjorde stiftelsen beslut om att rikta en donation till Hope r.f. Tanken med donationen var att stöda mindre bemedlade familjer och skapa glädje åt dem genom sommaraktiviteter och hobbyredskap. Medlen riktades till Uleåborg, Tammerfors, Vasa och...

läs mer
ADRESS

August Ludvig Hartwalls Stiftelse
Norra Esplanaden 5
00170 Helsingfors

NYHETSBREV

Stiftelsen har ett elektroniskt nyhetsbrev

KONTAKT

info(ät)alhartwallsstiftelse.fi
Kontaktformulär här