August Ludvig Hartwalls stiftelse har skrivit under ett samarbetsavtal med HelsingforsMission.

Tillsammans investerar Eva Ahlströms stiftelse, familjeföretaget Berner Ab, August Ludvig Hartwalls stiftelse, Päivikki och Sakari Sohlbergs stiftelse samt familjeföretaget Veikko Laine Ab nästan en miljon euro som HelsingforsMission använder till att utvidga sina tjänster riktade mot unga personer (12-29 år). Projektet pågår under 2020-2022.

Vi ser detta som en investering som möjliggör utvecklandet av HelsingforsMissions förebyggande tjänster som en del av tjänster som unga erbjuds i staden. Det bästa möjliga resultatet är att man med projektet skapar en modell samt resultat som kan utvidgas även till övriga Finland.

Nyheten HelsingforsMission har gått ut med https://www.helsingforsmission.fi/uutiset/helsingforsmission-erhåller-nästan-en-miljon-euro-för-att-hjälpa-unga