Stiftelsedagen 2021

Stiftelsedagen 2021

För en bestående förändring August Ludvig Hartwalls stiftelse grundades för att hedra och fortsätta tidigare generationers filantropiska arbete samt för att inspirera kommande generationer att tillsammans jobba för goda ändamål. Att arbetet sker i...
Stiftelsen för Naturarvet – Barnens Skog

Stiftelsen för Naturarvet – Barnens Skog

Stiftelsen för naturarvet är en privat stiftelse vars syfte är att skydda gamla skogar. Stiftelsen använder donerade medel till att köpa gamla skogar som står i så naturligt tillstånd som möjligt och ansöker om permanent fridlysning av sina skogar enligt...
Stöd till Apuu-chatten för 7-12 åriga barn

Stöd till Apuu-chatten för 7-12 åriga barn

Apuu-chatten grundades i slutet av april 2020 av SOS-barnbyarna för att svara på ett behov av stöd för 7-12 åriga barn, då coronarestriktionerna även drabbade barnen. Snabbt märktes det att det fanns ett stort behov av hjälp med låg tröskel för barnen. Stiftelsen...