Aktuellt från ALH: HelsingforsMission

Aktuellt från ALH: HelsingforsMission

August Ludvig Hartwalls stiftelse har skrivit under ett samarbetsavtal med HelsingforsMission. Tillsammans investerar Eva Ahlströms stiftelse, familjeföretaget Berner Ab, August Ludvig Hartwalls stiftelse, Päivikki och Sakari Sohlbergs stiftelse samt familjeföretaget...
ALH deltog i Nordiska Stiftelsekonferansen

ALH deltog i Nordiska Stiftelsekonferansen

August Ludvid Harwalls Stiftelsen deltog mangrant i den 7. Nordiska stiftelsekonferensen som hölls i Helsingfors på Hanaholmen, i november. På plats var ordförande Pia Alsi, Vladimira Therman, Susanna Hartwall och Jonas Tallqvist. På konferensen deltog ca. 160...
Nordiska familjer hade intresse för HAPPY-projektet

Nordiska familjer hade intresse för HAPPY-projektet

I slutet av september deltog flera familjemedlemmar samt representanter från August Ludvig Hartwalls stiftelse i det nordiska Family Business Network seminariet i Köpenhamn. HAPPY-gruppens deltagare hade bjudits in för att berätta om projektet, samarbetet familjerna...
HAPPY-projektets slutrapport

HAPPY-projektets slutrapport

Sedan våren 2016 har August Ludvig Hartwalls stiftelse, tillsammans med familjen Paulig och Eva Ahlströms stiftelse, stött den inklusiva utbildningen för barn med funktionshinder i Vietnam genom UNICEF Finland. Nu har projektet fått sitt slut och slutrapporten för...