Dop av Pia Elisabeth 6.11.2020

Dop av Pia Elisabeth 6.11.2020

Den 6 november döptes oljebekämpningsbåten till Pia Elisabeth under en högtidlig corona-anpassad ceremoni i Obbnäs.  Föreningen Pelikangillet grundades år 2009 av marinens reservister som bland annat utbildats för att kunna användas under oljebekämpningsuppdrag....
Martha-Östersjön 2.0

Martha-Östersjön 2.0

ALH Stiftelsen har gått med i Martha förbundets projekt Östersjön 2.0. med 20 000€. Projektet startade sommaren 2020 och är ett treårigt projekt med syftet att öka allmänhetens medvetenhet om Östersjöns tillstånd och övergödning, samt att öka användningen av...
Donationen till HOPE r.f. skapade glädje på sommaren

Donationen till HOPE r.f. skapade glädje på sommaren

I början av sommaren gjorde stiftelsen beslut om att rikta en donation till Hope r.f. Tanken med donationen var att stöda mindre bemedlade familjer och skapa glädje åt dem genom sommaraktiviteter och hobbyredskap. Medlen riktades till Uleåborg, Tammerfors, Vasa och...
”Jokaiselle lapselle lounas”-kampanjen får mer finansiering

”Jokaiselle lapselle lounas”-kampanjen får mer finansiering

På grund av den ledande koronakrisen har en del skolor och daghem slutat att erbjuda luncher till barn, då de flesta eleverna och dagisbarn stannar hemma för att undvika smitta. För många mindre bemedlade familjer betyder detta att barnen i värsta fall inte har...