Inklusiv utbildning för barn med funktionshinder i Vietnam

Inklusiv utbildning för barn med funktionshinder i Vietnam

Tre familjer – Hartwall, Paulig och Ahlström, dvs. HAPPY-gruppen – tillsammans med UNICEF Finland har stött den inklusiva utbildningen för barn med funktionshinder i Vietnam sedan april 2016. Syftet är att stärka Vietnams utbildningssystem så att de kan åstadkomma en...