Den nya Walkers-bussen är nu klar!

Den nya Walkers-bussen är nu klar!

Den nyrenoverade Walkers-bussen som August Ludvid Hartwalls stiftelse donerade pengar till förra året är nu klar. Walkers-bussen är ett medel för Aseman Lapset ry att ta sig närmare ungdomar som behöver hjälp eller någon att prata med, på ett mer rörligt och effektivt...
Uppdateringar av stadgarna godkända

Uppdateringar av stadgarna godkända

August Ludvig Hartwalls stiftelses stadgar är nu uppdaterade, godkända av Patent- och registerstyrelsen (PRH) och införda i stiftelseregistret 6.7.2017. Orsaken till att stiftelsen gjorde förändringar i stadgarna var att säkerställa att de är i enlighet med den nya...