”Stiftelsen har som ändamål att understöda familjer och personer som av sociala, medicinska, åldersmässiga eller andra oförutsedda orsaker är i behov av hjälp. Stiftelsens ändamål är också främjandet av ren miljö”
StiftelsenAktuellt

August Ludvig Hartwalls Stiftelse

”Stiftelsen har som ändamål att understöda familjer och personer som av sociala, medicinska, åldersmässiga eller andra oförutsedda orsaker är i behov av hjälp. Stiftelsens ändamål är också främjandet av ren miljö”
StiftelsenAktuellt

AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE

August Ludvig Hartwalls stiftelse grundades våren 2014 av samtliga ättlingar i femte och sjätte generationen i rakt nedstigande led till August Ludvig Hartwall. Stiftelsen har som ändamål att understöda familjer och personer som av sociala, medicinska, åldersmässiga eller andra oförutsedda orsaker är i behov av hjälp. Stiftelsens ändamål är också främjandet av en ren miljö. I andra hand är ändamålet stöd av verksamhet som stöder entreprenörskap. Stiftelsen understöder även forskning inom ovan nämnda områden. Ändamålen stöds främst i Finland, men kan även stödas globalt.

August Ludvig Hartwall (1837-1906)

 

August Ludvig Hartwall övertog 1865 under turbulenta tider efter Krimkriget skötseln av Hartwalls mineralvattenfabrik som grundats av hans far Victor Hartwall 1836 i Helsingfors. Året han tog över fabriken grundade han de första vattenkioskerna i Helsingfors centrum och de första limonad-dryckerna kom till genom att mineralvatten blandades med sötad saft. Kioskerna och limonad-dryckerna blev en succé. A. L. Hartwall beskrivs som en varmhjärtad och filantropiskt intresserad man. A. L. Hartwall var aktiv i flera föreningar och var bland annat med och grunda Frivilliga Brandkåren i Helsingfors och föreningen ”Ved åt de fattiga”.

A. L. Hartwall representerar för familjen Hartwall entreprenörskap och innovation genom att han startade vattenkioskerna och försäljningen av limonad som fick verksamheten att åter börja blomstra. Mot denna bakgrund beslöt familjen att grunda en stiftelse kallad August Ludvig Hartwalls Stiftelse. Familjen vill med denna stiftelse hedra minnet av släktens tidigare generationers arbete och inspirera samt engagera de kommande generationerna av familjen att jobba tillsammans med stiftelsen för att understöda stiftelsens ändamål.

Med denna stiftelse vill vi hedra minnet av familjen Hartwalls tidigare generationers arbete och inspirera samt engagera de kommande generationerna av familjen Hartwall att jobba tillsammans med stiftelsen för att understöda stiftelsens ändamål.

– August Ludvig Hartwalls Stiftelse

ADRESS

August Ludvig Hartwalls Stiftelse
Norra Esplanaden 5
00170 Helsingfors

NYHETSBREV

Stiftelsen har ett elektroniskt nyhetsbrev

KONTAKT

info(ät)alhartwallsstiftelse.fi
Kontaktformulär här