Donationer


August Ludvig Hartwalls stiftelse bistår årligen aktörer som verkar för familjer och personer som av sociala, medicinska, åldersmässiga eller andra oförutsedda orsaker är i behov av hjälp, samt för att främja en ren natur. Stiftelsen är Hartwall-släktens kanal för att bistå och stöda samhället. Vi strävar till att delta som långsiktiga finansiärer i projekt så att vi kan se arbetets resultat och nytta på sikt. Av den här orsaken har stiftelsen ingen särskild ansökningsprocess för donationer.

Vi är alltid intresserade av nya initiativ, och därför får man gärna meila oss uppgifter om diverse projekt, info(ät)alhartwallsstiftelse.fi

Donationer 2017

 

August Ludvig Hartwalls stiftelse donerade 2017 totalt 198 644,20€. Stiftelsen hade till sitt förfogande till donationer 100 000€ av stiftelsens ”egna pengar” och resten är donerade medel öronmärkta för donationer år 2017.

I stiftelsens verksamhetsplan (18.5.2017) står det: Ur stadgarna kan vi läsa att ”Stiftelsens ändamål är att understöda familjer och personer som av sociala, medicinska, åldersmässiga eller andra oförutsedda orsaker är i behov av hjälp. Stiftelsens ändamål är också främjandet av en ren miljö. I andra hand är ändamålet stöd av verksamhet som stöder entreprenörskap. Stiftelsen understöder även forskning inom ovan nämnda områden. Ändamålen stöds främst i Finland, men kan även stödas globalt.” ”Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att styrelsen utser bidragsmottagare bland samfund, andra stiftelser eller enskilda personer. Stiftelsen kan också understöda byggandet och upprätthållandet av sjukhus, daghem, åldringshem eller andra motsvarande faciliteter samt vetenskap och utbildning inom de i stadgarna beskrivna ändamålen. Därtill kan stiftelsen ordna tillställningar, ge ut publikationer, hyra ut bostäder eller andra fastigheter och på andra motsvarande sätt förverkliga sitt ändamål.

Styrelsen planerar att 2017 donera något mera till kategorin familjer och personer som av olika orsaker är i behov av hjälp än främjande av ren miljö.

Före stiftelsen donerade familjen Hartwall små summor till krisområden främst till utsatta barn (s.k. krisdonationer), detta planerar stiftelsen att fortsätta med.

Därtill fortsätter stiftelsen utveckla det påbörjade arbetet med andra stiftelser, såkallade HAPPY-projekt.

 

Understöd till familjer och personer i behov av hjälp (43%)

SOS-Barnbyarna

Donationen till SOS-Barnbyarna  som ALH stiftelse gav 2014, har nu använts till att inreda SOS-Barnbyarnas lägenhet i Vanda som används till familjerehabilitering. Två av styrelsens medlemmar var på besök till familjerehabiliteringen och fick se fina ljusa lägenheter som var smakfullt och ändamålsenligt inredda för att familjer som är på familjerehabilitering kan bo i dessa lägenheter den tid de deltar i rehabiliteringen.

HAPPY (Unicef/Vietnam)

August Ludvig Hartwalls stiftelse, Eva Ahlströms stiftelse och Familjen Paulig har år 2016 förenat sina filantropiska ambitioner i den inofficiella sammanslutningen HAPPY – Hartwall Ahlström Paulig Perheet Yhdessä, genom vilken vi vill visa och ta globalt ansvar.

ALH stiftelsen har i februari/2016 ingått ett treårigt avtal med Finlands UNICEF om att stöda utbildning av handikappade barn i Vietnam. Av projektet som finansieras av de tre familjerna och förverkligas av UNICEF berörs 1,3 miljoner handikappade barn i Vietnam samt deras familjer. På det här konkreta sättet vill vi visa att vi känner och tar vårt globala ansvar. Vi vill även inspirera andra familjer, organisationer, individer och företag att delta i globala filantropiska projekt, till exempel som vi – tillsammans.                                           

Spel Ett

SpelEtt är ett spel, skapat av Niilo Mäki Instituutet som i Finland hjälper barn att lära sig läsa svenska på ett roligt sätt, både i förskolor och skolor men även bekvämt hemifrån. Spelet finns på både finska och svenska, men av monetära orsaker har tyvärr inte den svenska versionen kunnat uppdateras till ett format som förskolor och lågstadier kunde använda. Spelet är gratis för skolorna och används flitigt i speciellt finska skolor, men även tidigare i finlandssvenska skolor runtom landet.

Niilo Mäki Instituutet har efterlyst donationer för att först kunna uppdatera SpelEtt till att kunna användas på mobiler och tabletter och därefter uppdatera hela programvaran för att förnya innehållet samt ändra det grafiska utseendet. Under stiftelsens möte 13.12 beslöt stiftelsen att donera den initiella summan som krävs för att Niilo-Mäki institutet ska kunna uppdatera SpelEtt så att spelet ska kunna användas på mobiler och tabletter på svenska. Därtill förband sig stiftelsen donera år 2018 lika stor summa om Niilo Mäki Institutet får ihopsamlat den övriga finansieringen för att uppdatera hela programvaran.                                       

Kansainvälinen Hiihtokoulu

Kansainvälinen hiihtokoulu är ett projekt för att hjälpa och integrera invandrarbarn som startades i september 2015. Den första vintern erbjöds 14 barn det bästa som Finland kan erbjuda: längdskidåkning. Föreningen lärde dem att skida och erbjöd dem en egen skidutrustning. Lärarna var av högsta klass. Bland annat Aino-Kaisa Saarinen, Marjo Matikainen-Kallström och Martti Jylhä var med och instruerade i skidspåret. Ett läger har även arrangerats för barnen i Pajulahti och i Kiilopää i Lappland.

Den gemensamma vintern i skidspåren tillsammans med barnen var en underbar upplevelse. Barnen fick inte bara lära sig att skida bra, de fick även nya vänner, fick uppleva nya saker i säkert sällskap, lära sig finska samt njuta av vintern på ett sätt som vara barn kan göra.

Verksamheten går vidare och målet för 2018-2020 är att kunna erbjuda skidmöjligheten till 200 barn, både invandrarbarn samt barn med risk för utslagning. Kanasainvälinen Hiihtokoulu hoppas även på att få fler föräldrar, speciellt mammor och kvinnorna i invandrarfamiljer, att delta i träningen t.ex. genom att delta i lägren.                                   

Aseman Lapset

Aseman Lapset ry är en politiskt och religiöst obunden landsomfattande förening som grundats 1990. Till verksamhetsideologin hör att stöda barn och ungdomars sunda växt, samt att stöda ungdomars och fullvuxnas naturliga växelverkan. I sin strategi har Aseman Lapset definierat sin uppgift som att öka fullvuxnas närvaro i ungdomarnas vardag.

Ett sätt att nå ungdomar och att kunna reagera på ett behov någonstans i huvudstadsregionen är Walkers-bussen, som är en buss som är inrett till ett café. Med hjälp av bussen har Aseman Lapset nått ungdomar som de inte annars kunnat nå, och uppnått bra resultat t.ex. genom att helt tydligt minska på polisuppdrag i det området bussen verkat. Stiftelsen donerade förra året en summa för en ny buss, beslöt i år att göra en tilläggsfinansiering till den nya bussen.                                                                  

Krisjouren för unga

Krisjouren för Unga jobbar på svenska genom individuella besök, gruppverksamhet och skolsamarbete med ungdomar. Verksamheten har mycket låg tröskel, man får vara anonym och behöver ingen remiss eller bo i Helsingfors för att kunna komma på individuellt besök eller med i gruppverksamheten.

Krisjouren för Unga ansökte om stöd för att bygga upp och dra gruppverksamhet, med vilken flera ungdomar skulle få stöd. Stiftelsen beslöt att stöda uppbyggandet av en grupp och förband sig med en donation till då en grupp startar.

Poikien Talo

Poikien Talo (”Pojkarnas hus”) är ett säkert ställe, fritt från diskriminering och retande, för pojkar och män i åldern 10-28 var man kan spendera tid med andra pojkar/män och pålitliga vuxna. Där kan man också få pröva på nya saker och lära sig olika saker.

Rädda Barnen

Rädda Barnen är en ideell finländsk medborgarorganisation, som strävar efter att förbättra hela barnbefolkningens ställning och främja förverkligandet av barnets rättigheter.

ALH stiftelsens styrelse beslöt att donera Cafe`Mehuhetki inkomsterna till Rädda Barnens sportfadderverksamhet.

Julklappar till barn i Kolari komun

För tredje året i rad arrangerade stiftelsen en lilljulsfest var 50 stycken äldre och yngre samlades för att tillsammans baka pepparkakor och packa in julklappar till barnen i Kolari. Tack vare generösa donationer lyckades stiftelsen samla in 39 julklappar och tillräckligt pengar för att donera presentkort till den lokala matbutiken i Kolari, som efter lillajulsfesten skickats iväg och nått fram till vår kontaktperson som tackade för den enorma glädjen de kan sprida bland barn och föräldrar till julen.

Finlands Ungdomsarbete Allians rf

Alianssi är en nationell service- och intresseorganisation för ungdomsarbete, stiftelsen donerade för att Alianssi kunde tända gravljus på presidenternas gravar 5.12.2017.

 

Främjandet av ren miljö (25%)

Pelikangillets oljebekämpningsprojekt

Föreningen Pelikangillet grundades 2009 och har för tillfället 35 medlemmar. 2010 upptäckte gillet att det fanns ett behov av fler oljebekämpningsbåtar, samt att de ville vara med och hjälpa om en oljekatastrof skulle uppstå.

År 2016 donerade marinen en U-601, som flyttades till Pelikangillets ägo. Båten hade då inte varit aktiv på en lång tid och motorn måste helt och hållet förnyas. Bortsett från detta måste båten även renoveras om till att stöda oljebekämpningsverksamheten och för tillfället är båten ännu under konstruktion före den snart kan sjösättas. Båten kommer att vara verksam inom hela Finlands kustområde. Stiftelsen har donerat totalt 100 000€ för att ändra båten till en oljebekämpningsbåt.

                         

Krisdonation (32%)

CMI, ”Älä kerro Martille”

CMI, The Crisis Management Initative är en fristående finsk organisation som arbetar för att förebygga och lösa våldsamma konflikter genom dialog och medling. Martti Ahtisaari, Nobel fredprisbärare och Finlands tidigare president grundade CMI år 2000.

Till ära av att Martti Ahtisaari fyllde 80 år, ordnade CMI en insamling för att samla så många fredsmedlingar som möjligt till present åt Martti Ahtisaari. Familjen Hartwall var med och donerade över en fredsmedlingsrunda.                                                                             

YHDESSÄ

I november 2017 fick finländska familjeföretag utmaningen att delta i den gemensamma kampanjen YHDESSÄ. YHDESSÄ är de finländska familjeföretagarnas ställningstagande för en mera jämlik och rättvis värld. Kampanjen stöder UNICEFs arbete för Syriska barn i Syrien och i Mellanöstern.

Unicef/Syrien                                                                                                  

Våren 2017 gjordes en donation till Unicef för de syriska barnen efter ett upprop av Eva Ahlströms stiftelse.

 

ADRESS

August Ludvig Hartwalls Stiftelse
Norra Esplanaden 5
00170 Helsingfors

NYHETSBREV

Stiftelsen har ett elektroniskt nyhetsbrev

KONTAKT

info(ät)alhartwallsstiftelse.fi
Kontaktformulär här