Bostadsenheten Kilpolas Tammikahvit 31.1.2019

Under August Ludvig Hartwalls stiftelses sista möte år 2018 gjordes beslutet om att stöda Bostadsenheten Kilpolas verksamhet, som fungerar under Pääkaupunkiseudun turvakoti ry, så att bostadsenheten kan anställa en ny arbetstagare som ska jobba främst med barn. Med...

läs mer

Inklusiv utbildning för barn med funktionshinder i Vietnam

Tre familjer – Hartwall, Paulig och Ahlström, dvs. HAPPY-gruppen – tillsammans med UNICEF Finland har stött den inklusiva utbildningen för barn med funktionshinder i Vietnam sedan april 2016. Syftet är att stärka Vietnams utbildningssystem så att de kan åstadkomma en...

läs mer

August Ludvig Hartwalls stiftelses traditionella lillajulsfest

Tisdagen 27.11.2018 ordnade ALH-stiftelsen lillajulsfest för Hartwall-släktens barn, föräldrar samt far- och morföräldrar. Enligt tradition så bakades det pepparkakor och gjordes julkort. Stiftelsens mål är dock även att lära släktens barn, redan från en ung ålder, om...

läs mer

Familjeföretag från hela världen möttes i Venedig

Hartwall-familjen som del av presentationen av HAPPY-familjens enastående projekt för familjeföretag runtom världen. Den 10 till den 12 oktober 2018 möttes ca 600 representanter från olika familjeföretag på den årliga FBN International World Summit-konferensen i...

läs mer

Unicef Supply Division 25.-26.9.2018

Två av August Ludvig Hartwall-stiftelsens styrelsemedlemmar Pia Hartwall och Vladimira Therman hade i september möjligheten att bekanta sig med Unicefs Supply Devision i Danmark. Läs här deras erfarenheter från resan. Tisdag 25.9KöpenhamnVi anlände alla...

läs mer

ALH deltar i UNICEF:s YHDESSÄ-tacktillfälle

UNICEF ordnade den 22 augusti ett tacktillfälle för alla de som deltagit i projekt YHDESSÄ och därmed donerat till barnen i Syrien via UNICEF. De 42 donatorerna bestod för det mesta av företag men även 9 privatpersoner och 3 stiftelser deltog i...

läs mer
ADRESS

August Ludvig Hartwalls Stiftelse
Norra Esplanaden 5
00170 Helsingfors

NYHETSBREV

Stiftelsen har ett elektroniskt nyhetsbrev

KONTAKT

info(ät)alhartwallsstiftelse.fi
Kontaktformulär här