ALH deltog i Nordiska Stiftelsekonferansen

ALH deltog i Nordiska Stiftelsekonferansen

August Ludvid Harwalls Stiftelsen deltog mangrant i den 7. Nordiska stiftelsekonferensen som hölls i Helsingfors på Hanaholmen, i november. På plats var ordförande Pia Alsi, Vladimira Therman, Susanna Hartwall och Jonas Tallqvist. På konferensen deltog ca. 160...
Nordiska familjer hade intresse för HAPPY-projektet

Nordiska familjer hade intresse för HAPPY-projektet

I slutet av september deltog flera familjemedlemmar samt representanter från August Ludvig Hartwalls stiftelse i det nordiska Family Business Network seminariet i Köpenhamn. HAPPY-gruppens deltagare hade bjudits in för att berätta om projektet, samarbetet familjerna...
HAPPY-projektets slutrapport

HAPPY-projektets slutrapport

Sedan våren 2016 har August Ludvig Hartwalls stiftelse, tillsammans med familjen Paulig och Eva Ahlströms stiftelse, stött den inklusiva utbildningen för barn med funktionshinder i Vietnam genom UNICEF Finland. Nu har projektet fått sitt slut och slutrapporten för...